Ochrana osobných údajov

Vlastník a kontrolór údajov

TCS – The Ceramic School Sro
Höhenstrasse 15,
Feldkirchen,
korutánsko,
9560, Rakúsko
DPH: ATU76323168

Kontaktný e-mail majiteľa: office@ceramic.school

Typy zhromaždených údajov

Medzi typy Osobných údajov, ktoré táto Aplikácia zhromažďuje sama alebo prostredníctvom tretích strán, patria: Sledovač; Údaje o používaní; emailová adresa; krstné meno; telefónne číslo; rôzne typy údajov; užívateľské meno; platobné údaje; priezvisko; rod; heslo; obrázok; profilový obrázok; webové stránky; ID používateľa; Twitter rukoväť; oblasť činnosti; Univerzálny jedinečný identifikátor (UUID); povolenie fotoaparátu; Povolenie mikrofónu; Povolenie na ukladanie; povolenie knižnice fotografií; fyzická adresa; Údaje poskytnuté za účelom používania Služby.

Kompletné podrobnosti o každom type zhromaždených osobných údajov sú uvedené v osobitných častiach týchto zásad ochrany osobných údajov alebo v konkrétnych textoch s vysvetlením, ktoré sa zobrazujú pred zhromaždením údajov.
Osobné údaje môže používateľ voľne poskytnúť, alebo v prípade údajov o používaní môžu byť zhromažďované automaticky pri používaní tejto aplikácie.
Ak nie je uvedené inak, všetky Údaje požadované touto aplikáciou sú povinné a neposkytnutie týchto údajov môže znemožniť poskytovanie služieb tejto aplikácii. V prípadoch, keď sa v tejto aplikácii konkrétne uvádza, že niektoré údaje nie sú povinné, používatelia môžu tieto údaje neoznamovať bez toho, aby to malo vplyv na dostupnosť alebo fungovanie služby.
Používatelia, ktorí si nie sú istí, ktoré osobné údaje sú povinné, môžu kontaktovať majiteľa.
Akékoľvek použitie súborov cookie – alebo iných nástrojov na sledovanie – touto Aplikáciou alebo vlastníkmi služieb tretích strán používaných touto Aplikáciou slúži okrem iných účelov opísaných v tomto dokumente na účely poskytovania Služby požadovanej používateľom. a v Zásadách používania súborov cookie.

Používatelia sú zodpovední za akékoľvek osobné údaje tretích strán získané, zverejnené alebo zdieľané prostredníctvom tejto aplikácie.

Režim a miesto spracovania údajov

Spôsoby spracovania

Vlastník prijíma príslušné bezpečnostné opatrenia, aby zabránil neoprávnenému prístupu, zverejneniu, úprave alebo neoprávnenému zničeniu údajov.
Spracovanie údajov sa vykonáva pomocou počítačov a/alebo nástrojov s podporou IT, pričom sa dodržiavajú organizačné postupy a režimy prísne súvisiace s uvedenými účelmi. Okrem Vlastníka môžu byť v niektorých prípadoch Údaje prístupné aj určitým typom osôb zodpovedných za prevádzkovanie tejto Aplikácie (administrácia, predaj, marketing, právne záležitosti, správa systému) alebo externým stranám (ako napr. zmluvní poskytovatelia technických služieb, poštoví dopravcovia, poskytovatelia hostingu, IT spoločnosti, komunikačné agentúry), ktorých v prípade potreby vymenuje Vlastník za spracovateľov údajov. Aktualizovaný zoznam týchto strán si možno kedykoľvek vyžiadať od Vlastníka.

Miesto

Údaje sa spracúvajú v prevádzkových kanceláriách vlastníka a na akýchkoľvek iných miestach, kde sa nachádzajú strany zúčastnené na spracovaní.

V závislosti na umiestnení používateľa môžu prenosy dát zahŕňať prenos údajov používateľa do inej krajiny, ako je ich vlastná krajina. Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o mieste spracúvania týchto prenesených údajov, používatelia môžu skontrolovať sekciu obsahujúcu podrobnosti o spracúvaní osobných údajov.

Retenčný čas

Ak nie je v tomto dokumente uvedené inak, osobné údaje budú spracované a uložené tak dlho, ako si to vyžaduje účel, na ktorý boli zhromaždené, a môžu byť uchovávané dlhšie z dôvodu platnej zákonnej povinnosti alebo na základe súhlasu používateľov.

Účely spracovania

Údaje týkajúce sa Používateľa sa zhromažďujú, aby umožnili Vlastníkovi poskytovať jeho Službu, dodržiavať jeho zákonné povinnosti, reagovať na žiadosti o presadzovanie, chrániť jeho práva a záujmy (alebo jeho Používateľov alebo tretích strán), odhaliť akúkoľvek škodlivú alebo podvodnú činnosť, ako aj nasledujúce: Remarketing a behaviorálne zacielenie, Analytics, Reklama, Registrácia a overenie, Správa databázy používateľov, Interakcia s platformami na zber údajov a inými tretími stranami, Komerčné pridruženie, Spájanie údajov, Kontaktovanie používateľa, Komentovanie obsahu, Zobrazenie obsahu z externého zdroja platformy, Spracovanie platieb, Spracovanie činností súvisiacich s produktivitou, Služby platformy a hosting, Registrácia a overenie poskytované priamo touto Aplikáciou, Ochrana proti SPAMu, Optimalizácia a distribúcia návštevnosti, Ukladanie a správa záloh, Povolenia zariadenia na prístup k osobným údajom, Sociálne funkcie a Správa značiek.

Pre konkrétne informácie o Osobných údajoch používaných na každý účel si Užívateľ môže pozrieť časť „Podrobné informácie o spracúvaní Osobných údajov“.

Povolenia zariadenia na prístup k osobným údajom

V závislosti od konkrétneho zariadenia používateľa môže táto aplikácia vyžadovať určité povolenia, ktoré jej umožňujú prístup k údajom zariadenia používateľa, ako je popísané nižšie.

V predvolenom nastavení musia byť tieto povolenia udelené používateľom predtým, ako bude možné získať prístup k príslušným informáciám. Po udelení povolenia ho môže Používateľ kedykoľvek odvolať. Za účelom odvolania týchto povolení sa môžu používatelia obrátiť na nastavenia zariadenia alebo kontaktovať vlastníka so žiadosťou o podporu na kontaktných údajoch uvedených v tomto dokumente.
Presný postup ovládania povolení aplikácie môže závisieť od zariadenia a softvéru používateľa.

Upozorňujeme, že zrušenie takýchto povolení môže ovplyvniť správne fungovanie tejto aplikácie.

Ak Používateľ udelí niektoré z nižšie uvedených povolení, príslušné Osobné údaje môžu byť spracované (tj prístupné, upravené alebo odstránené) touto Aplikáciou.

Povolenie fotoaparátu

Používa sa na prístup k fotoaparátu alebo na snímanie obrázkov a videa zo zariadenia.

Povolenie mikrofónu

Umožňuje prístup a nahrávanie zvuku mikrofónu zo zariadenia používateľa.

Povolenie knižnice fotografií

Umožňuje prístup do knižnice fotografií používateľa.

Povolenie na ukladanie

Používa sa na prístup k zdieľanému externému úložisku vrátane čítania a pridávania akýchkoľvek položiek.

Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov

Osobné údaje sa zhromažďujú na tieto účely a využívajú tieto služby:

 • Reklama Tento typ služby umožňuje využívať údaje používateľa na účely reklamnej komunikácie. Táto komunikácia sa v tejto Aplikácii zobrazuje vo forme bannerov a iných reklám, prípadne na základe záujmov Užívateľa.
  To neznamená, že všetky osobné údaje sú použité na tento účel. Informácie a podmienky použitia sú uvedené nižšie.
  Niektoré zo služieb uvedených nižšie môžu na identifikáciu Používateľov používať Sledovače alebo môžu používať techniku ​​behaviorálneho retargetingu, tj zobrazovanie reklám prispôsobených záujmom a správaniu Používateľa, vrátane tých, ktoré sú zistené mimo tejto Aplikácie. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov príslušných služieb.
  Služby tohto druhu zvyčajne ponúkajú možnosť odhlásiť sa z takéhoto sledovania. Okrem akejkoľvek funkcie odhlásenia, ktorú ponúka ktorákoľvek zo služieb nižšie, sa používatelia môžu dozvedieť viac o tom, ako sa všeobecne odhlásiť z inzercie orientovanej na záujmy, vo vyhradenej časti „Ako zrušiť inzerciu orientovanú na záujmy“ v tomto dokumente. .Facebook Lookalike Audience (Facebook Ireland Ltd)Facebook Lookalike Audience je služba zameraná na reklamu a správanie poskytovaná spoločnosťou Facebook Ireland Ltd, ktorá využíva údaje zhromaždené prostredníctvom služby Facebook Custom Audience na zobrazovanie reklám používateľom s podobným správaním, ako majú používatelia, ktorí už majú vlastnú Zoznam publika na základe ich predchádzajúceho používania tejto aplikácie alebo interakcie s relevantným obsahom v aplikáciách a službách Facebooku.
  Na základe týchto údajov sa používateľom, ktorých navrhne Facebook Lookalike Audience, zobrazia prispôsobené reklamy. Používatelia sa môžu odhlásiť z používania súborov cookie Facebooku na prispôsobenie reklám návštevou tohto stránku odhlásenia.Spracované osobné údaje: Sledovač; Údaje o použití. Miesto spracovania: Írsko – Ochrana osobných údajov - Opt Out. Kategória osobných údajov zhromaždených podľa CCPA: internetové informácie. Toto spracovanie predstavuje:
  • predaj podľa CCPA, VCDPA, CPA, CTDPA a UCPA
  • zdieľanie podľa zákona CCPA
  • cielená reklama podľa VCDPA, CPA, CTDPA a UCPA
  Pinterest Ads (Pinterest, Inc.) Pinterest Ads je reklamná služba poskytovaná spoločnosťou Pinterest, Inc., ktorá umožňuje vlastníkovi spúšťať reklamné kampane v reklamnej sieti Pinterest. Používatelia môžu zrušiť funkcie behaviorálnej reklamy prostredníctvom nastavení svojho zariadenia, svojho Pinterestu. nastavenia personalizácie.Spracované osobné údaje: Tracker.Miesto spracovania: Spojené štáty americké – Ochrana osobných údajov - Zrušiť. Kategória osobných údajov zhromaždených podľa CCPA: internetové informácie. Toto spracovanie predstavuje:
  • predaj podľa CCPA, VCDPA, CPA, CTDPA a UCPA
  • zdieľanie podľa zákona CCPA
  • cielená reklama podľa VCDPA, CPA, CTDPA a UCPA
 • Analytics Služby obsiahnuté v tejto časti umožňujú vlastníkovi monitorovať a analyzovať návštevnosť webu a môžu sa použiť na sledovanie správania používateľov. Sledovanie konverzií reklám na Facebooku (pixel na Facebooku) (Facebook Ireland Ltd) Sledovanie konverzií na reklamy na Facebooku (pixel na Facebooku) je analytická služba poskytovaná spoločnosťou Facebook Ireland Ltd, ktorá spája údaje z reklamnej siete Facebook s akciami vykonávanými v tejto aplikácii. Facebook pixel sleduje konverzie, ktoré možno pripísať reklamám na Facebooku, Instagrame a v Audience Network. Spracované osobné údaje: Tracker; Údaje o použití. Miesto spracovania: Írsko – Ochrana osobných údajov. Kategória osobných údajov zhromaždených podľa CCPA: internetové informácie. Toto spracovanie predstavuje:
  • predaj podľa CCPA, VCDPA, CPA, CTDPA a UCPA
  • cielená reklama podľa CPA, CTDPA a UCPA
  Google Analytics (Google Ireland Limited)Google Analytics je služba webovej analýzy poskytovaná spoločnosťou Google Ireland Limited („Google“). Spoločnosť Google používa zhromaždené údaje na sledovanie a skúmanie používania tejto aplikácie, na prípravu správ o svojich aktivitách a ich zdieľanie s inými službami Google.
  Spoločnosť Google môže použiť zhromaždené údaje na kontextualizáciu a prispôsobenie reklám svojej vlastnej reklamnej siete. Spracované osobné údaje: Sledovač; Údaje o použití. Miesto spracovania: Írsko – Ochrana osobných údajov - Opt Out. Kategória osobných údajov zhromaždených podľa CCPA: internetové informácie. Toto spracovanie predstavuje:
  • predaj podľa CCPA, VCDPA, CPA, CTDPA a UCPA
 • Ukladanie a správa záloh Tento typ služby umožňuje Vlastníkovi ukladať a spravovať zálohy tejto Aplikácie na externých serveroch spravovaných samotným poskytovateľom služby. Zálohy môžu zahŕňať zdrojový kód a obsah, ako aj údaje, ktoré používateľ poskytuje tejto aplikácii. Zálohovanie služby BlogVault (Inactiv.com Media Solutions Private Limited a BlogVault Inc) Zálohovanie služby BlogVault je služba na ukladanie a správu záloh poskytovaných spoločnosťou Inactiv. com Media Solutions Private Limited a BlogVault Inc. Spracované osobné údaje: rôzne typy údajov. Miesto spracovania: India – Ochrana osobných údajov. Kategória osobných údajov zhromaždených podľa CCPA: internetové informácie. Toto spracovanie predstavuje:
  • predaj podľa CPA, CTDPA a UCPA
  • cielená reklama podľa CPA, CTDPA a UCPA
 • Komerčné pridruženie Tento typ služby umožňuje tejto Aplikácii zobrazovať reklamy na produkty alebo služby tretích strán. Reklamy môžu byť zobrazené buď ako reklamné odkazy alebo ako bannery s použitím rôznych druhov grafiky.
  Kliknutia na ikonu alebo banner uverejnené v Aplikácii sledujú služby tretích strán uvedené nižšie a zdieľajú sa s touto Aplikáciou.
  Podrobnosti o tom, ktoré údaje sa zhromažďujú, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov jednotlivých služieb.Afiliácia Amazon (Amazon)Afiliácia Amazon je komerčná pridružená služba poskytovaná spoločnosťou Amazon.com Inc. Spracované osobné údaje: Tracker; Údaje o použití. Miesto spracovania: Spojené štáty americké – Ochrana osobných údajov. Kategória osobných údajov zhromaždených podľa CCPA: internetové informácie. Toto spracovanie predstavuje:
  • predaj podľa CCPA, VCDPA, CPA, CTDPA a UCPA
  • zdieľanie podľa zákona CCPA
  • cielená reklama podľa VCDPA, CPA, CTDPA a UCPA
  eBay Partner Network (eBay, Inc.) eBay Partner Network je komerčná pridružená služba poskytovaná spoločnosťou eBay, Inc. Spracované osobné údaje: Tracker; Údaje o použití. Miesto spracovania: Spojené štáty americké – Ochrana osobných údajov. Kategória osobných údajov zhromaždených podľa CCPA: internetové informácie. Toto spracovanie predstavuje:
  • predaj podľa CCPA, VCDPA, CPA, CTDPA a UCPA
  • zdieľanie podľa zákona CCPA
  • cielená reklama podľa VCDPA, CPA, CTDPA a UCPA
  Admitad (Admitad GmbH)Admitad je komerčná pridružená služba poskytovaná spoločnosťou Admitad GmbH. Spracované osobné údaje: Tracker; Univerzálny jedinečný identifikátor (UUID); Údaje o použití. Miesto spracovania: Nemecko – Ochrana osobných údajov. Kategória osobných údajov zhromaždených podľa CCPA: identifikátory; internetové informácie. Toto spracovanie predstavuje:
  • predaj podľa CCPA, VCDPA, CPA, CTDPA a UCPA
  • zdieľanie podľa zákona CCPA
  • cielená reklama podľa VCDPA, CPA, CTDPA a UCPA
 • Prepojenie údajov Tento typ služby umožňuje vlastníkovi prepojiť údaje so službami tretích strán uvedenými v týchto zásadách ochrany osobných údajov.
  Výsledkom je tok údajov cez tieto služby, čo môže potenciálne spôsobiť uchovávanie týchto údajov. Zapier (Zapier, Inc.) Zapier je služba automatizácie pracovného toku poskytovaná spoločnosťou Zapier, Inc., ktorá automatizuje pohyb údajov medzi službami (tretích strán). Spracované osobné údaje: e-mailová adresa. Miesto spracovania: Spojené štáty americké – Ochrana osobných údajov. Kategória osobných údajov zhromaždených podľa zákona CCPA: identifikátory. Toto spracovanie predstavuje:
  • predaj podľa CCPA, CPA, CTDPA a UCPA
  • cielená reklama podľa CPA, CTDPA a UCPA
 • Kontaktovanie kontaktného formulára používateľa (táto aplikácia) Vyplnením kontaktného formulára svojimi údajmi používateľ oprávňuje túto aplikáciu použiť tieto údaje na odpovedanie na žiadosti o informácie, cenové ponuky alebo akýkoľvek iný druh žiadosti, ako je uvedené v hlavičke formulára. Spracované údaje: e-mailová adresa; krstné meno; telefónne číslo; rôzne typy údajov. Kategória osobných údajov zhromaždených podľa CCPA: identifikátory; internetové informácie. Toto spracovanie predstavuje:
  • predaj podľa VCDPA
  Mailing list alebo newsletter (táto Aplikácia) Registráciou do mailing listu alebo newslettera bude e-mailová adresa Používateľa pridaná do zoznamu kontaktov tých, ktorí môžu dostávať e-mailové správy obsahujúce informácie obchodného alebo propagačného charakteru týkajúce sa tejto Aplikácie. Vaša e-mailová adresa môže byť tiež pridaná do tohto zoznamu v dôsledku prihlásenia sa do tejto aplikácie alebo po uskutočnení nákupu. Spracované osobné údaje: e-mailová adresa; krstné meno. Kategória osobných údajov zhromaždených podľa zákona CCPA: identifikátory. Toto spracovanie predstavuje:
  • predaj podľa VCDPA, CPA, CTDPA a UCPA
 • Komentovanie obsahu Služby komentovania obsahu umožňujú používateľom vytvárať a publikovať svoje komentáre k obsahu tejto aplikácie.
  V závislosti na nastaveniach zvolených vlastníkom môžu používatelia tiež zanechávať anonymné komentáre. Ak je medzi Osobnými údajmi poskytnutými Užívateľom e-mailová adresa, môže sa použiť na zasielanie oznámení o komentároch k rovnakému obsahu. Používatelia sú zodpovední za obsah svojich vlastných komentárov.
  Ak je nainštalovaná služba komentovania obsahu poskytovaná tretími stranami, môže stále zhromažďovať údaje o návštevnosti webu pre stránky, na ktorých je služba komentárov nainštalovaná, a to aj vtedy, keď používatelia nepoužívajú službu komentovania obsahu. Systém komentárov je spravovaný priamo (táto aplikácia)Táto aplikácia má vlastný interný systém komentárov k obsahu.Osobné údaje spracúvané: krstné meno; Sledovač; užívateľské meno. Kategória osobných údajov zhromaždených podľa CCPA: identifikátory; internetové informácie. Toto spracovanie predstavuje:
  • predaj podľa CPA, CTDPA a UCPA
  • cielená reklama podľa CPA, CTDPA a UCPA
 • Povolenia zariadenia na prístup k osobným údajom Táto aplikácia vyžaduje od používateľov určité povolenia, ktoré jej umožňujú prístup k údajom zariadenia používateľa, ako je popísané nižšie.Povolenia zariadenia na prístup k osobným údajom (táto aplikácia)Táto aplikácia vyžaduje od používateľov určité povolenia, ktoré jej umožňujú prístup k údajom používateľa Údaje o zariadení, ako sú zhrnuté tu a opísané v tomto dokumente. Spracované osobné údaje: Povolenie fotoaparátu; Povolenie mikrofónu; povolenie knižnice fotografií; Povolenie na ukladanie. Kategória osobných údajov zhromaždených podľa CCPA: internetové informácie. Toto spracovanie predstavuje:
  • predaj podľa CPA, CTDPA a UCPA
  • cielená reklama podľa CPA, CTDPA a UCPA
 • Zobrazovanie obsahu z externých platforiem Tento typ služby vám umožňuje prezerať obsah hostený na externých platformách priamo zo stránok tejto aplikácie a interagovať s nimi.
  Tento typ služby môže stále zhromažďovať údaje o návštevnosti webu pre stránky, na ktorých je služba nainštalovaná, aj keď ju používatelia nepoužívajú.Miniaplikácia videa YouTube (Google Ireland Limited)YouTube je služba vizualizácie videoobsahu poskytovaná spoločnosťou Google Ireland Limited, ktorá to umožňuje Aplikácia na začlenenie obsahu tohto druhu na svoje stránky. Spracované osobné údaje: Sledovač; Údaje o použití. Miesto spracovania: Írsko – Ochrana osobných údajov. Kategória osobných údajov zhromaždených podľa CCPA: internetové informácie. Toto spracovanie predstavuje:
  • predaj podľa CCPA, VCDPA, CPA, CTDPA a UCPA
  • cielená reklama podľa CPA, CTDPA a UCPA
  Gravatar (Automattic Inc.) Gravatar je služba vizualizácie obrázkov poskytovaná spoločnosťou Automattic Inc., ktorá umožňuje tejto aplikácii začleniť obsah tohto druhu na jej stránky.
  Upozorňujeme, že ak sa vo formulároch komentárov používajú obrázky Gravataru, e-mailová adresa komentujúceho alebo jej časti môžu byť odoslané spoločnosti Gravatar – aj keď sa komentátor do tejto služby nezaregistroval. Spracované osobné údaje: e-mailová adresa; Údaje o použití. Miesto spracovania: Spojené štáty americké – Ochrana osobných údajov. Kategória osobných údajov zhromaždených podľa CCPA: identifikátory; internetové informácie. Toto spracovanie predstavuje:
  • predaj podľa CCPA, VCDPA, CPA, CTDPA a UCPA
  • cielená reklama podľa CPA, CTDPA a UCPA
  Miniaplikácia Google Maps (Google Ireland Limited)Google Maps je služba vizualizácie máp poskytovaná spoločnosťou Google Ireland Limited, ktorá umožňuje tejto Aplikácii začleniť obsah tohto druhu na jej stránky. Spracované osobné údaje: Tracker; Údaje o použití. Miesto spracovania: Írsko – Ochrana osobných údajov. Kategória osobných údajov zhromaždených podľa CCPA: internetové informácie. Toto spracovanie predstavuje:
  • predaj podľa CCPA, VCDPA, CPA, CTDPA a UCPA
  • cielená reklama podľa CPA, CTDPA a UCPA
  Google Fonts (Google Ireland Limited)Google Fonts je služba vizualizácie písma poskytovaná spoločnosťou Google Ireland Limited, ktorá umožňuje tejto Aplikácii začleniť obsah tohto druhu na jej stránky. Spracované osobné údaje: Trackery; Údaje o použití. Miesto spracovania: Írsko – Ochrana osobných údajov. Kategória osobných údajov zhromaždených podľa CCPA: internetové informácie. Toto spracovanie predstavuje:
  • predaj podľa CCPA, VCDPA, CPA, CTDPA a UCPA
  • cielená reklama podľa CPA, CTDPA a UCPA
  Miniaplikácia Instagram (Meta Platforms Ireland Limited)Instagram je služba vizualizácie obrázkov poskytovaná spoločnosťou Meta Platforms Ireland Limited, ktorá umožňuje tejto Aplikácii začleniť obsah tohto druhu na jej stránky. Spracované osobné údaje: Sledovače; Údaje o použití. Miesto spracovania: Írsko – Ochrana osobných údajov. Kategória osobných údajov zhromaždených podľa CCPA: internetové informácie. Toto spracovanie predstavuje:
  • predaj podľa CCPA, VCDPA, CPA, CTDPA a UCPA
  • cielená reklama podľa CPA, CTDPA a UCPA
  Prehrávač YouTube IFrame (Google Ireland Limited) Prehrávač YouTube IFrame je služba vizualizácie videoobsahu poskytovaná spoločnosťou Google Ireland Limited, ktorá umožňuje tejto Aplikácii začleniť obsah tohto druhu na jej stránky. Prostredníctvom tejto Služby môže táto Aplikácia zhromažďovať Údaje priamo alebo nepriamo na alebo zo zariadení používateľov, a to aj pomocou sledovačov. Používatelia môžu obmedziť takýto prístup k svojim údajom prostredníctvom stránka nastavení zabezpečenia poskytuje Google. Používatelia môžu kedykoľvek požiadať Vlastníka o ďalšie informácie o týchto nastaveniach ochrany osobných údajov prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v tomto dokumente. Údaje zhromaždené prostredníctvom Služby môžu byť tiež použité na pomoc tretím stranám pri poskytovaní záujmovo orientovanej reklamy. Používatelia sa môžu odhlásiť zo záujmovo orientovanej reklamy tretích strán prostredníctvom nastavení svojho zariadenia alebo návštevou stránky Stránka zrušenia iniciatívy sieťovej reklamy.Osobné údaje spracúvané: Údaje poskytnuté za účelom používania Služby.Miesto spracúvania: Írsko – Ochrana osobných údajov - Zrušiť. Kategória osobných údajov zhromaždených podľa CCPA: internetové informácie. Toto spracovanie predstavuje:
  • predaj podľa CCPA, VCDPA, CPA, CTDPA a UCPA
  • cielená reklama podľa CPA, CTDPA a UCPA
 • Spracovanie platieb Pokiaľ nie je uvedené inak, táto Aplikácia spracováva akékoľvek platby kreditnou kartou, bankovým prevodom alebo inými prostriedkami prostredníctvom externých poskytovateľov platobných služieb. Vo všeobecnosti a pokiaľ nie je uvedené inak, sa od používateľov vyžaduje, aby poskytli svoje platobné údaje a osobné údaje priamo takýmto poskytovateľom platobných služieb. Táto aplikácia nie je zapojená do zhromažďovania a spracovania takýchto informácií: namiesto toho dostane iba oznámenie od príslušného poskytovateľa platobných služieb o tom, či bola platba úspešne dokončená. Apple Pay (Apple Inc.) Apple Pay je platba služba poskytovaná spoločnosťou Apple Inc., ktorá umožňuje používateľom uskutočňovať platby pomocou ich mobilných telefónov. Spracované osobné údaje: rôzne typy údajov, ako je uvedené v zásadách ochrany osobných údajov služby. Miesto spracovania: Spojené štáty – Ochrana osobných údajov. Kategória osobných údajov zhromaždených podľa CCPA: internetové informácie. Toto spracovanie predstavuje:
  • predaj podľa CPA, CTDPA a UCPA
  • cielená reklama podľa CPA, CTDPA a UCPA
  PayPal (PayPal Inc.)PayPal je platobná služba poskytovaná spoločnosťou PayPal Inc., ktorá umožňuje používateľom uskutočňovať online platby. Spracované osobné údaje: rôzne typy údajov, ako je uvedené v pravidlách ochrany osobných údajov služby. Miesto spracovania: Pozrite si PayPal zásady ochrany osobných údajov - Ochrana osobných údajov. Kategória osobných údajov zhromaždených podľa CCPA: internetové informácie. Toto spracovanie predstavuje:
  • predaj podľa CPA, CTDPA a UCPA
  Platby spracované prostredníctvom obchodu Apple App Store (Apple Inc.)Táto aplikácia využíva platobnú službu poskytovanú spoločnosťou Apple Inc., ktorá umožňuje vlastníkovi ponúkať nákup samotnej aplikácie alebo nákupy v aplikácii. Osobné údaje spracúvané na dokončenie nákupov sa spracúvajú od spoločnosti Apple, ako je opísané v zásady ochrany osobných údajov pre App Store.Spracované osobné údaje: platobné údaje.Miesto spracovania: Spojené štáty americké – Ochrana osobných údajov. Kategória osobných údajov zhromaždených podľa CCPA: komerčné informácie. Toto spracovanie predstavuje:
  • predaj podľa CPA, CTDPA a UCPA
  • cielená reklama podľa CPA, CTDPA a UCPA
  Platby spracované prostredníctvom Obchodu Google Play (Google Ireland Limited)Táto aplikácia využíva platobnú službu poskytovanú spoločnosťou Google Ireland Limited, ktorá umožňuje vlastníkovi ponúkať nákup samotnej aplikácie alebo nákupy v aplikácii. Osobné údaje spracúvané na dokončenie nákupov sa spracúvajú spoločnosťou Google, ako je opísané v pravidlá ochrany osobných údajov pre obchod Google Play.Spracované osobné údaje: platobné údaje.Miesto spracovania: Írsko – Ochrana osobných údajov. Kategória osobných údajov zhromaždených podľa CCPA: komerčné informácie. Toto spracovanie predstavuje:
  • predaj podľa CPA, CTDPA a UCPA
  • cielená reklama podľa CPA, CTDPA a UCPA
  Stripe (Stripe Inc)Stripe je platobná služba poskytovaná spoločnosťou Stripe Inc. Spracovávané osobné údaje: rôzne typy údajov, ako je uvedené v zásadách ochrany osobných údajov služby. Miesto spracovania: Spojené štáty americké – Ochrana osobných údajov. Kategória osobných údajov zhromaždených podľa CCPA: internetové informácie. Toto spracovanie predstavuje:
  • predaj podľa CPA, CTDPA a UCPA
  • cielená reklama podľa CPA, CTDPA a UCPA
  Android Pay (Google LLC)Android Pay je platobná služba poskytovaná spoločnosťou Google LLC, ktorá umožňuje používateľom uskutočňovať platby pomocou ich mobilných telefónov. Spracované osobné údaje: sledovače; rôzne typy údajov, ako je uvedené v zásadách ochrany osobných údajov služby. Miesto spracovania: Spojené štáty americké – Ochrana osobných údajov. Kategória osobných údajov zhromaždených podľa CCPA: identifikátory; internetové informácie. Toto spracovanie predstavuje:
  • predaj podľa CPA, CTDPA a UCPA
  • cielená reklama podľa CPA, CTDPA a UCPA
  Google Pay (Google Ireland Limited)Google Pay je platobná služba poskytovaná spoločnosťou Google Ireland Limited, ktorá používateľom umožňuje uskutočňovať online platby pomocou ich poverení Google. Spracované osobné údaje: platobné údaje; rôzne typy údajov, ako je uvedené v zásadách ochrany osobných údajov služby. Miesto spracovania: Írsko – Ochrana osobných údajov. Kategória osobných údajov zhromaždených podľa CCPA: identifikátory; obchodné informácie. Toto spracovanie predstavuje:
  • predaj podľa CPA, CTDPA a UCPA
  • cielená reklama podľa CPA, CTDPA a UCPA
 • Zaobchádzanie s aktivitami súvisiacimi s produktivitou Tento typ služby pomáha vlastníkovi riadiť úlohy, spoluprácu a vo všeobecnosti aktivity súvisiace s produktivitou. Pri používaní tohto typu služby budú spracované a môžu byť uchované údaje používateľov v závislosti od účelu predmetnej činnosti.
  Tieto služby môžu byť integrované so širokou škálou služieb tretích strán zverejnených v rámci týchto zásad ochrany osobných údajov, aby vlastník mohol importovať alebo exportovať údaje potrebné na relatívnu aktivitu.Gmail (Google Ireland Limited)Gmail je služba, ktorá spravuje e-mailovú komunikáciu poskytovanú Google Ireland Limited. Takáto e-mailová komunikácia nie je skenovaná spoločnosťou Google na reklamné účely. Okrem toho spoločnosť Google nezhromažďuje ani nepoužíva údaje v rámci tejto služby na reklamné účely žiadnym iným spôsobom. Spracované osobné údaje: e-mailová adresa; krstné meno; priezvisko.Miesto spracovania: Írsko – Ochrana osobných údajov. Kategória osobných údajov zhromaždených podľa zákona CCPA: identifikátory. Toto spracovanie predstavuje:
  • predaj podľa CCPA, CPA, CTDPA a UCPA
  • cielená reklama podľa CPA, CTDPA a UCPA
 • Interakcia s platformami na zber údajov a inými tretími stranami Tento typ služby umožňuje Používateľom komunikovať s platformami na zber údajov alebo inými službami priamo zo stránok tejto Aplikácie za účelom ukladania a opätovného použitia údajov.
  Ak je jedna z týchto služieb nainštalovaná, môže zhromažďovať údaje o prehliadaní a používaní na stránkach, kde je nainštalovaná, aj keď používatelia službu aktívne nepoužívajú.Miniaplikácia ActiveCampaign (ActiveCampaign, Inc.)Miniaplikácia ActiveCampaign je služba na interakciu so službou správy e-mailových adries a odosielania správ ActiveCampaign, ktorú poskytuje ActiveCampaign, Inc. Osobné údaje spracované: e-mailová adresa. Miesto spracovania: Spojené štáty americké – Ochrana osobných údajov. Kategória osobných údajov zhromaždených podľa zákona CCPA: identifikátory. Toto spracovanie predstavuje:
  • predaj podľa CCPA, VCDPA, CPA, CTDPA a UCPA
  • zdieľanie podľa zákona CCPA
  • cielená reklama podľa VCDPA, CPA, CTDPA a UCPA
 • Služby platformy a hosting Účelom týchto služieb je hosťovať a prevádzkovať kľúčové komponenty tejto aplikácie, čím umožňujú poskytovanie tejto aplikácie v rámci jednotnej platformy. Takéto platformy poskytujú Vlastníkovi širokú škálu nástrojov – napr. analýzy, registráciu používateľov, komentovanie, správu databáz, elektronický obchod, spracovanie platieb – ktoré zahŕňajú zhromažďovanie a nakladanie s Osobnými údajmi.
  Niektoré z týchto služieb fungujú prostredníctvom geograficky distribuovaných serverov, čo sťažuje určenie skutočného miesta, kde sú uložené osobné údaje.Apple App Store (Apple Inc.)Táto aplikácia je distribuovaná na Apple App Store, platforme na distribúciu mobilných aplikácií , poskytovaná spoločnosťou Apple Inc. Vďaka distribúcii prostredníctvom tohto obchodu s aplikáciami spoločnosť Apple zhromažďuje základné analýzy a poskytuje funkcie na vytváranie prehľadov, ktoré umožňujú vlastníkovi zobraziť analytické údaje o používaní a merať výkon tejto aplikácie. Väčšina týchto informácií sa spracováva na základe prihlásenia. Používatelia sa môžu odhlásiť z tejto analytickej funkcie priamo prostredníctvom nastavení svojho zariadenia. Viac informácií o tom, ako spravovať nastavenia analýzy, nájdete na túto stránku.Spracované osobné údaje: Údaje o používaní.Miesto spracovania: Spojené štáty americké – Ochrana osobných údajov. Kategória osobných údajov zhromaždených podľa CCPA: internetové informácie. Toto spracovanie predstavuje:
  • predaj podľa CPA, CTDPA a UCPA
  • cielená reklama podľa CPA, CTDPA a UCPA
  Obchod Google Play (Google Ireland Limited)Táto aplikácia je distribuovaná v obchode Google Play, platforme na distribúciu mobilných aplikácií poskytovanej spoločnosťou Google Ireland Limited. Vďaka distribúcii prostredníctvom tohto obchodu s aplikáciami spoločnosť Google zhromažďuje údaje o používaní a diagnostické údaje a zdieľať súhrnné informácie s Vlastníkom. Väčšina týchto informácií sa spracováva na základe prihlásenia. Používatelia sa môžu odhlásiť z tejto analytickej funkcie priamo prostredníctvom nastavení svojho zariadenia. Viac informácií o tom, ako spravovať nastavenia analýzy, nájdete na túto stránku.Spracované osobné údaje: Údaje o používaní. Miesto spracovania: Írsko – Ochrana osobných údajov. Kategória osobných údajov zhromaždených podľa CCPA: internetové informácie. Toto spracovanie predstavuje:
  • predaj podľa CPA, CTDPA a UCPA
  • cielená reklama podľa CPA, CTDPA a UCPA
 • Registrácia a autentifikácia Registráciou alebo autentifikáciou používatelia umožňujú tejto aplikácii, aby ich identifikovala a umožnila im prístup k vyhradeným službám.
  V závislosti od toho, čo je popísané nižšie, môžu tretie strany poskytovať registračné a overovacie služby. V tomto prípade bude mať táto aplikácia prístup k niektorým údajom uloženým týmito službami tretích strán na účely registrácie alebo identifikácie.
  Niektoré zo služieb uvedených nižšie môžu tiež zhromažďovať osobné údaje na účely cielenia a profilovania; ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si popis každej služby.Facebook Authentication (Facebook Ireland Ltd)Facebook Authentication je registračná a overovacia služba poskytovaná spoločnosťou Facebook Ireland Ltd a je prepojená so sociálnou sieťou Facebook.Spracované osobné údaje: rôzne typy Údaje uvedené v zásadách ochrany osobných údajov služby. Miesto spracovania: Írsko – Ochrana osobných údajov. Kategória osobných údajov zhromaždených podľa CCPA: internetové informácie. Toto spracovanie predstavuje:
  • predaj podľa CCPA a VCDPA
  Prihlásiť sa cez Apple (Apple Inc.) Prihlásiť sa cez Apple je registračná a overovacia služba poskytovaná spoločnosťou Apple Inc. V prípadoch, keď sa od používateľov vyžaduje poskytnutie e-mailovej adresy, môže prihlásenie cez Apple vygenerovať súkromnú prenosovú adresu v mene používateľov ktorá automaticky preposiela správy na ich overený osobný e-mailový účet – čím chráni ich skutočnú e-mailovú adresu pred vlastníkom. Osobné údaje spracúvané: ID používateľa. Miesto spracovania: Spojené štáty americké – Ochrana osobných údajov. Kategória osobných údajov zhromaždených podľa zákona CCPA: identifikátory. Toto spracovanie predstavuje:
  • predaj podľa CCPA, VCDPA, CPA, CTDPA a UCPA
  • cielená reklama podľa CPA, CTDPA a UCPA
  Google OAuth (Google Ireland Limited)Google OAuth je registračná a overovacia služba poskytovaná spoločnosťou Google Ireland Limited a je pripojená k sieti Google.Spracovávané osobné údaje: rôzne typy údajov, ako je uvedené v pravidlách ochrany osobných údajov služby.Miesto spracovania: Írsko – Ochrana osobných údajov. Kategória osobných údajov zhromaždených podľa zákona CCPA: identifikátory. Toto spracovanie predstavuje:
  • predaj podľa CCPA, VCDPA, CPA, CTDPA a UCPA
 • Registrácia a autentifikácia poskytovaná priamo touto Aplikáciou Registráciou alebo autentifikáciou používatelia umožňujú tejto Aplikácii, aby ich identifikovala a umožnila im prístup k vyhradeným službám. Osobné údaje sa zhromažďujú a uchovávajú iba na účely registrácie alebo identifikácie. Zhromažďované údaje sú len tie, ktoré sú potrebné na poskytovanie služby požadovanej Používateľmi. Priama registrácia (táto Aplikácia) Používateľ sa zaregistruje vyplnením registračného formulára a poskytnutím Osobných údajov priamo tejto Aplikácii. Spracovávané osobné údaje: e-mailová adresa; oblasť činnosti; krstné meno; rod; priezvisko; heslo; telefónne číslo; obrázok; profilový obrázok; Twitter rukoväť; ID používateľa; užívateľské meno; rôzne typy údajov; webovej stránky. Kategória osobných údajov zhromaždených podľa CCPA: identifikátory; biometrické informácie; Internetové informácie; senzorické informácie. Toto spracovanie predstavuje:
  • predaj podľa CPA, CTDPA a UCPA
  • cielená reklama podľa CPA, CTDPA a UCPA
 • Remarketing a behaviorálne cielenie Tento typ služby umožňuje tejto Aplikácii a jej partnerom informovať, optimalizovať a poskytovať reklamu založenú na minulom používaní tejto Aplikácie Používateľom.
  Táto aktivita je uľahčená sledovaním údajov o používaní a používaním sledovačov na zhromažďovanie informácií, ktoré sa potom prenášajú partnerom, ktorí riadia remarketing a aktivitu zacielenia na správanie.
  Niektoré služby ponúkajú možnosť remarketingu na základe zoznamov e-mailových adries.
  Okrem akejkoľvek funkcie odhlásenia poskytovanej ktoroukoľvek z nižšie uvedených služieb sa používatelia môžu odhlásiť návštevou stránky Stránka zrušenia iniciatívy sieťovej reklamy.Používatelia sa tiež môžu odhlásiť z určitých reklamných funkcií prostredníctvom príslušných nastavení zariadenia, ako sú nastavenia reklamy na zariadení pre mobilné telefóny alebo nastavenia reklám vo všeobecnosti.Facebook Remarketing (Facebook Ireland Ltd)Facebook Remarketing je služba remarketingu a behaviorálneho zacielenia poskytovaná spoločnosťou Facebook Ireland Ltd, ktorá spája aktivitu tejto aplikácie s reklamnou sieťou Facebooku. Spracované osobné údaje: Tracker; Údaje o použití. Miesto spracovania: Írsko – Ochrana osobných údajov - Opt Out. Kategória osobných údajov zhromaždených podľa CCPA: internetové informácie. Toto spracovanie predstavuje:
  • predaj podľa CCPA, VCDPA, CPA, CTDPA a UCPA
  • zdieľanie podľa zákona CCPA
  • cielená reklama podľa VCDPA, CPA, CTDPA a UCPA
  Facebook Custom Audience (Facebook Ireland Ltd)Facebook Custom Audience je služba remarketingu a behaviorálneho zacielenia poskytovaná spoločnosťou Facebook Ireland Ltd, ktorá spája aktivitu tejto aplikácie s reklamnou sieťou Facebooku. Používatelia môžu zrušiť používanie súborov cookie na prispôsobenie reklám na Facebooku tak, že navštívia toto stránku odhlásenia.Spracované osobné údaje: emailová adresa; Tracker. Miesto spracovania: Írsko – Ochrana osobných údajov - Opt Out. Kategória osobných údajov zhromaždených podľa CCPA: identifikátory; internetové informácie. Toto spracovanie predstavuje:
  • predaj podľa CCPA, VCDPA, CPA, CTDPA a UCPA
  • zdieľanie podľa zákona CCPA
  • cielená reklama podľa VCDPA, CPA, CTDPA a UCPA
  Remarketing Google Ads (Google Ireland Limited)Remarketing Google Ads je služba remarketingu a zacielenia podľa správania poskytovaná spoločnosťou Google Ireland Limited, ktorá spája aktivitu tejto aplikácie s reklamnou sieťou Google Ads a súborom cookie DoubleClick. Aby sme pochopili, ako spoločnosť Google používa údaje, poradiť sa pravidlá spoločnosti Google pre partnerovPoužívatelia sa môžu odhlásiť z používania Sledovačov Google na prispôsobenie reklám návštevou Google Nastavenia reklám.Spracované osobné údaje: Trackery; Údaje o použití. Miesto spracovania: Írsko – Ochrana osobných údajov - Opt Out. Kategória osobných údajov zhromaždených podľa CCPA: internetové informácie. Toto spracovanie predstavuje:
  • predaj podľa CCPA, VCDPA, CPA, CTDPA a UCPA
  • zdieľanie podľa zákona CCPA
  • cielená reklama podľa VCDPA, CPA, CTDPA a UCPA
  Remarketing so službou Google Analytics (Google Ireland Limited)Remarketing so službou Google Analytics je služba remarketingu a zacielenia podľa správania poskytovaná spoločnosťou Google Ireland Limited, ktorá spája aktivitu sledovania vykonávanú službou Google Analytics a jej nástrojmi na sledovanie s reklamnou sieťou Google Ads a súborom cookie Doubleclick.Osobné údaje spracované: Sledovače; Údaje o použití. Miesto spracovania: Írsko – Ochrana osobných údajov - Opt Out. Kategória osobných údajov zhromaždených podľa CCPA: internetové informácie. Toto spracovanie predstavuje:
  • predaj podľa CCPA, VCDPA, CPA, CTDPA a UCPA
  • zdieľanie podľa zákona CCPA
  • cielená reklama podľa VCDPA, CPA, CTDPA a UCPA
  TikTok Remarketing ( TikTok Information Technologies UK Limited )TikTok Remarketing je služba remarketingu a behaviorálneho zacielenia poskytovaná spoločnosťou TikTok Information Technologies UK Limited, ktorá spája činnosť tejto aplikácie s reklamnou sieťou TikTok. Spracované osobné údaje: Trackers. Miesto spracovania: Spojené kráľovstvo – Ochrana osobných údajov. Kategória osobných údajov zhromaždených podľa CCPA: internetové informácie. Toto spracovanie predstavuje:
  • predaj podľa CCPA, VCDPA, CPA, CTDPA a UCPA
  • zdieľanie podľa zákona CCPA
  • cielená reklama podľa VCDPA, CPA, CTDPA a UCPA
 • Sociálne funkcie Verejný profil (táto aplikácia)Používatelia môžu mať verejné profily, ktoré môžu zobraziť ostatní používatelia. Okrem poskytnutých osobných údajov môže tento profil obsahovať interakcie používateľov s touto aplikáciou. Spracované osobné údaje: krstné meno; priezvisko; fyzická adresa; obrázok; užívateľské meno. Kategória osobných údajov zhromaždených podľa CCPA: identifikátory; senzorické informácie. Toto spracovanie predstavuje:
  • predaj podľa CCPA, VCDPA, CPA, CTDPA a UCPA
  • cielená reklama podľa CPA, CTDPA a UCPA
 • Ochrana proti SPAMu Tento typ služby analyzuje návštevnosť tejto aplikácie, ktorá môže obsahovať osobné údaje používateľov, za účelom jej filtrovania od častí návštevnosti, správ a obsahu, ktoré sú rozpoznané ako SPAM.Akismet (Aut O'Mattic A8C Ireland Ltd. )Akismet je služba ochrany proti SPAMu poskytovaná spoločnosťou Aut O'Mattic A8C Ireland Ltd. Spracovávané osobné údaje: rôzne typy údajov, ako je uvedené v zásadách ochrany osobných údajov služby. Miesto spracovania: Írsko – Ochrana osobných údajov. Kategória osobných údajov zhromaždených podľa CCPA: internetové informácie. Toto spracovanie predstavuje:
  • predaj podľa CPA, CTDPA a UCPA
  • cielená reklama podľa CPA, CTDPA a UCPA
  Google reCAPTCHA (Google Ireland Limited)Google reCAPTCHA je služba ochrany proti SPAMu poskytovaná spoločnosťou Google Ireland Limited.
  Používanie reCAPTCHA podlieha spoločnosti Google zásady ochrany osobných údajov a podmienky používania.Spracované osobné údaje: Sledovač; Údaje o použití. Miesto spracovania: Írsko – Ochrana osobných údajov. Kategória osobných údajov zhromaždených podľa CCPA: internetové informácie. Toto spracovanie predstavuje:
  • predaj podľa CPA, CTDPA a UCPA
  • cielená reklama podľa CPA, CTDPA a UCPA
 • Správa značiek Tento typ služby pomáha vlastníkovi centralizovane spravovať značky alebo skripty potrebné pre túto aplikáciu.
  Výsledkom je tok údajov používateľov cez tieto služby, čo môže mať za následok uchovávanie týchto údajov.Správca značiek Google (Google Ireland Limited)Správca značiek Google je služba na správu značiek poskytovaná spoločnosťou Google Ireland Limited. Spracované osobné údaje: sledovače; Údaje o použití. Miesto spracovania: Írsko – Ochrana osobných údajov. Kategória osobných údajov zhromaždených podľa CCPA: internetové informácie. Toto spracovanie predstavuje:
  • predaj podľa CPA, CTDPA a UCPA
  • cielená reklama podľa CPA, CTDPA a UCPA
 • Optimalizácia a distribúcia prevádzky Tento typ služby umožňuje tejto Aplikácii distribuovať svoj obsah pomocou serverov umiestnených v rôznych krajinách a optimalizovať ich výkon.
  Ktoré Osobné údaje sa spracúvajú, závisí od charakteristík a spôsobu implementácie týchto služieb. Ich funkciou je filtrovať komunikáciu medzi touto Aplikáciou a prehliadačom Používateľa.
  Vzhľadom na rozšírenú distribúciu tohto systému je ťažké určiť miesta, do ktorých sa prenáša obsah, ktorý môže obsahovať osobné údaje používateľa. Cloudflare (Cloudflare Inc.) Cloudflare je služba optimalizácie a distribúcie prevádzky poskytovaná spoločnosťou Cloudflare Inc.
  Spôsob, akým je Cloudflare integrovaný, znamená, že filtruje všetku komunikáciu cez túto Aplikáciu, tj komunikáciu medzi touto Aplikáciou a prehliadačom Používateľa, pričom zároveň umožňuje zhromažďovanie analytických údajov z tejto Aplikácie. Spracovanie osobných údajov: Tracker; rôzne typy údajov, ako je uvedené v zásadách ochrany osobných údajov služby. Miesto spracovania: Spojené štáty americké – Ochrana osobných údajov. Kategória osobných údajov zhromaždených podľa CCPA: internetové informácie. Toto spracovanie predstavuje:
  • predaj podľa CCPA, VCDPA, CPA, CTDPA a UCPA
  • cielená reklama podľa CPA, CTDPA a UCPA
 • Správa databázy používateľov Tento typ služby umožňuje Vlastníkovi vytvárať používateľské profily počnúc e-mailovou adresou, osobným menom alebo inými informáciami, ktoré Používateľ poskytuje tejto Aplikácii, ako aj sledovať aktivity používateľa prostredníctvom analytických funkcií. Tieto Osobné údaje môžu byť tiež spárované s verejne dostupnými informáciami o Používateľovi (ako sú profily sociálnych sietí) a použité na vytvorenie súkromných profilov, ktoré môže Vlastník zobraziť a použiť na zlepšenie tejto Aplikácie.
  Niektoré z týchto služieb môžu tiež umožňovať odosielanie časovaných správ používateľovi, ako sú e-maily založené na konkrétnych akciách vykonaných v tejto aplikácii. ActiveCampaign (ActiveCampaign, Inc.) ActiveCampaign je služba správy databázy používateľov poskytovaná spoločnosťou ActiveCampaign, Inc. Osobné údaje spracované: emailová adresa; Sledovač; rôzne typy údajov, ako je uvedené v zásadách ochrany osobných údajov služby. Miesto spracovania: Spojené štáty americké – Ochrana osobných údajov. Kategória osobných údajov zhromaždených podľa CCPA: identifikátory; internetové informácie. Toto spracovanie predstavuje:
  • predaj podľa CCPA, VCDPA, CPA, CTDPA a UCPA
  • cielená reklama podľa CPA, CTDPA a UCPA

Informácie o deaktivácii inzercie orientovanej na záujmy

Okrem akejkoľvek funkcie odhlásenia poskytovanej ktoroukoľvek zo služieb uvedených v tomto dokumente sa používatelia môžu dozvedieť viac o tom, ako sa všeobecne odhlásiť zo záujmovo orientovanej reklamy, v rámci vyhradenej časti Zásad používania súborov cookie.

Ďalšie informácie o spracúvaní Osobných údajov

 • Predaj tovaru a služieb online Zhromaždené Osobné údaje sa používajú na poskytovanie služieb Používateľovi alebo na predaj tovaru vrátane platby a prípadného doručenia.
  Osobné údaje zhromaždené na dokončenie platby môžu zahŕňať kreditnú kartu, bankový účet použitý na prevod alebo akýkoľvek iný predpokladaný spôsob platby. Druh údajov zhromaždených touto aplikáciou závisí od použitého platobného systému.
 • Rovnaká ochrana údajov používateľa Táto aplikácia zdieľa údaje používateľa iba s tretími stranami starostlivo vybranými, aby sa zabezpečilo, že budú poskytovať rovnakú alebo rovnakú ochranu údajov používateľa, ako je uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov a požadované príslušnými zákonmi na ochranu údajov. Ďalšie informácie o spracovaní údajov a postupoch ochrany osobných údajov tretími stranami nájdete v ich príslušných zásadách ochrany osobných údajov.

Táto aplikácia používa sledovače. Ak sa chcete dozvedieť viac, používatelia môžu nahliadnuť do cookie Policy.

Právny základ spracovania

Vlastník môže spracúvať osobné údaje týkajúce sa používateľov, ak platí jeden z nasledujúcich prípadov:

 • Používatelia poskytli svoj súhlas na jeden alebo viacero konkrétnych účelov.
 • poskytnutie údajov je nevyhnutné na plnenie dohody s používateľom a / alebo na plnenie akýchkoľvek jeho predzmluvných záväzkov;
 • spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej sa na Majiteľa týka;
 • spracovanie súvisí s úlohou, ktorá sa vykonáva vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej vlastníkovi;
 • spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov sledovaných Vlastníkom alebo treťou stranou.

Vlastník v každom prípade rád pomôže s objasnením konkrétneho právneho základu, ktorý sa vzťahuje na spracovanie, a najmä či je poskytnutie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou potrebnou na uzavretie zmluvy.

Ďalšie informácie o dobe uchovávania

Ak nie je v tomto dokumente uvedené inak, osobné údaje budú spracované a uložené tak dlho, ako si to vyžaduje účel, na ktorý boli zhromaždené, a môžu byť uchovávané dlhšie z dôvodu platnej zákonnej povinnosti alebo na základe súhlasu používateľov.

Z tohto dôvodu:

 • Osobné údaje zhromaždené na účely spojené s plnením zmluvy medzi vlastníkom a používateľom sa uchovávajú, kým sa táto zmluva úplne neplní.
 • Osobné údaje zhromaždené na účely oprávnených záujmov majiteľa sa uchovávajú tak dlho, ako je to potrebné na splnenie týchto účelov. Používatelia môžu nájsť konkrétne informácie týkajúce sa oprávnených záujmov sledovaných vlastníkom v príslušných častiach tohto dokumentu alebo sa obrátiť na vlastníka.

Vlastníkovi môže byť umožnené ponechať si Osobné údaje počas dlhšieho obdobia vždy, keď Užívateľ udelí súhlas s takýmto spracovaním, pokiaľ tento súhlas nebude odvolaný. Ďalej môže byť Vlastník povinný uchovávať Osobné údaje po dlhšiu dobu, kedykoľvek si to vyžaduje splnenie zákonnej povinnosti alebo na príkaz úradu.

Po uplynutí doby uchovávania budú osobné údaje vymazané. Preto právo na prístup, právo na vymazanie, právo na opravu a právo na prenosnosť údajov nemožno uplatniť po uplynutí doby uchovávania.

Práva používateľov na základe všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR)

Používatelia môžu uplatňovať určité práva týkajúce sa ich údajov spracovávaných vlastníkom.

Používatelia majú v rozsahu povolenom zákonom najmä právo:

 • Svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Používatelia majú právo odvolať súhlas, ak predtým udelili súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.
 • namietať proti spracovaniu ich údajov. Používatelia majú právo namietať proti spracovaniu svojich údajov, ak sa spracovanie vykonáva na inom právnom základe ako je súhlas.
 • Prístup k ich údajom. Používatelia majú právo dozvedieť sa, či Vlastník spracúva údaje, získať informácie o určitých aspektoch spracúvania a získať kópiu údajov, ktoré sa spracúvajú.
 • Overte a požiadajte o nápravu. Používatelia majú právo overiť si správnosť svojich údajov a požiadať o ich aktualizáciu alebo opravu.
 • Obmedziť spracovanie ich údajov. Používatelia majú právo na obmedzenie spracovania svojich údajov. V takom prípade Vlastník nebude spracúvať ich Údaje na iný účel ako na ich uloženie.
 • Nechajte svoje osobné údaje vymazať alebo inak odstrániť. Používatelia majú právo získať od Vlastníka vymazanie svojich údajov.
 • Prijmite ich údaje a preneste ich inému prevádzkovateľovi. Používatelia majú právo získať svoje Údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a, ak je to technicky možné, nechať ich bez akýchkoľvek prekážok preniesť inému prevádzkovateľovi.
 • Podať sťažnosť. Používatelia majú právo podať sťažnosť svojmu príslušnému orgánu na ochranu údajov.

Používatelia majú tiež právo dozvedieť sa o právnom základe pre prenos údajov do zahraničia vrátane akejkoľvek medzinárodnej organizácie, ktorá sa riadi medzinárodným právom verejným alebo zriadenej dvoma alebo viacerými krajinami, ako napríklad OSN, a o bezpečnostných opatreniach prijatých Vlastníkom na ochranu ich údajov. Údaje.

Podrobnosti o práve namietať proti spracovaniu

Ak sú osobné údaje spracúvané pre verejný záujem, pri výkone verejnej moci zverenej vlastníkovi alebo na účely oprávnených záujmov sledovaných vlastníkom, môžu používatelia namietať proti takémuto spracovaniu poskytnutím dôvodu týkajúceho sa ich konkrétnej situácie odôvodniť námietku.

Používatelia musia vedieť, že ak sa ich osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, môžu proti takémuto spracúvaniu kedykoľvek bezplatne a bez udania dôvodu namietať. V prípade, že používateľ namieta spracúvanie na účely priameho marketingu, osobné údaje už nebudú na tieto účely spracúvané. Ak chcete zistiť, či Vlastník spracúva Osobné údaje na účely priameho marketingu, môžu si používatelia prečítať príslušné časti tohto dokumentu.

Ako uplatniť tieto práva

Akékoľvek požiadavky na uplatnenie používateľských práv je možné smerovať na Vlastníka prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v tomto dokumente. Takéto žiadosti sú bezplatné a Vlastník na ne odpovie čo najskôr a vždy do jedného mesiaca, pričom Používateľom poskytne informácie požadované zákonom. Akékoľvek opravy alebo vymazanie Osobných údajov alebo obmedzenie spracovania oznámi Vlastník každému príjemcovi, ak existuje, ktorému boli Osobné údaje poskytnuté, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Na žiadosť Používateľov ich Vlastník o týchto príjemcoch informuje.

Ďalšie informácie pre používateľov v Brazílii

Táto časť dokumentu integruje a dopĺňa informácie obsiahnuté vo zvyšku zásad ochrany osobných údajov a poskytuje ju subjekt prevádzkujúci túto aplikáciu, a ak je to možné, jej materská spoločnosť, dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti (na účely tejto časti uvádza spoločne ako „my“, „nás“, „náš“).
Táto časť sa vzťahuje na všetkých používateľov v Brazílii (používatelia sú ďalej označovaní jednoducho ako „vy“, „vaši“, „vaši“) podľa „Lei Geral de Proteção de Dados“ (ďalej len „LGPD“) a pre takýchto Používateľov nahrádza akékoľvek iné prípadne odlišné alebo konfliktné informácie obsiahnuté v zásadách ochrany osobných údajov.
V tejto časti dokumentu sa používa pojem „osobné informácie“, ako je definovaný v dokumente GDPR.

Dôvody, na základe ktorých spracúvame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať len vtedy, ak máme právny základ pre takéto spracovanie. Právne základy sú nasledovné:

 • váš súhlas s príslušnými spracovateľskými činnosťami;
 • dodržiavanie zákonnej alebo regulačnej povinnosti, ktorá je na nás;
 • vykonávanie verejných politík ustanovených v zákonoch alebo nariadeniach alebo na základe zmlúv, dohôd a podobných právnych nástrojov;
 • štúdie uskutočnené výskumnými subjektmi, pokiaľ možno na základe anonymizovaných osobných informácií;
 • plnenie zmluvy a jej predbežné postupy v prípadoch, keď ste stranou uvedenej zmluvy;
 • uplatňovanie našich práv v súdnych, správnych alebo arbitrážnych konaniach;
 • ochranu alebo fyzickú bezpečnosť seba alebo tretej strany;
 • ochrana zdravia – pri výkonoch zdravotníckych subjektov alebo odborníkov;
 • naše oprávnené záujmy za predpokladu, že vaše základné práva a slobody neprevažujú nad takýmito záujmami; a
 • úverová ochrana.

Ak sa chcete dozvedieť viac o právnych základoch, môžete nás kedykoľvek kontaktovať pomocou kontaktných údajov uvedených v tomto dokumente.

Kategórie spracúvaných osobných údajov

Ak chcete zistiť, aké kategórie vašich osobných údajov spracúvame, môžete si prečítať časť s názvom „Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov“ v tomto dokumente.

Prečo spracúvame vaše osobné údaje

Ak chcete zistiť, prečo spracúvame vaše osobné údaje, môžete si prečítať časti s názvom „Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov“ a „Účely spracúvania“ v tomto dokumente.

Vaše práva na súkromie v Brazílii, ako podať žiadosť a naša odpoveď na vaše žiadosti

Vaše práva na ochranu osobných údajov v Brazílii

Máte právo:

 • získať potvrdenie o existencii spracovateľských činností vašich osobných údajov;
 • prístup k vašim osobným údajom;
 • nechať opraviť neúplné, nepresné alebo neaktuálne osobné údaje;
 • získať anonymizáciu, zablokovanie alebo odstránenie vašich nepotrebných alebo nadmerných osobných údajov alebo informácií, ktoré sa nespracúvajú v súlade s LGPD;
 • získať informácie o možnosti poskytnúť alebo odmietnuť súhlas a o dôsledkoch, ktoré z toho vyplývajú;
 • získať informácie o tretích stranách, s ktorými zdieľame vaše osobné údaje;
 • získať na vašu výslovnú žiadosť prenosnosť vašich osobných údajov (okrem anonymizovaných informácií) k inému poskytovateľovi služieb alebo produktov za predpokladu, že sú chránené naše obchodné a priemyselné tajomstvá;
 • získať vymazanie vašich osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, ak sa spracúvanie zakladalo na vašom súhlase, pokiaľ nejde o jednu alebo viacero výnimiek uvedených v čl. 16 LGPD;
 • svoj súhlas kedykoľvek odvolať;
 • podať sťažnosť týkajúcu sa vašich osobných údajov na ANPD (Národný úrad na ochranu údajov) alebo na orgány na ochranu spotrebiteľa;
 • namietať voči spracovateľskej činnosti v prípadoch, keď sa spracovanie nevykonáva v súlade s ustanoveniami zákona;
 • požadovať jasné a primerané informácie o kritériách a postupoch používaných pri automatizovanom rozhodovaní; a
 • požadovať preskúmanie rozhodnutí prijatých výlučne na základe automatizovaného spracovania Vašich osobných údajov, ktoré ovplyvňujú Vaše záujmy. Patria sem rozhodnutia definovať svoj osobný, profesionálny, spotrebiteľský a úverový profil alebo aspekty vašej osobnosti.

Ak uplatníte svoje práva, nikdy nebudete diskriminovaní ani inak utrpíte akúkoľvek ujmu.

Ako podať žiadosť

Svoju výslovnú žiadosť o uplatnenie svojich práv môžete podať bezplatne a kedykoľvek pomocou kontaktných údajov uvedených v tomto dokumente alebo prostredníctvom svojho právneho zástupcu.

Ako a kedy odpovieme na vašu žiadosť

Budeme sa snažiť promptne reagovať na vaše požiadavky.
V každom prípade, ak by to pre nás nebolo možné, uistíme sa, že vám oznámime faktické alebo právne dôvody, ktoré nám bránia okamžite alebo inak vyhovieť vašim požiadavkám. V prípadoch, keď nespracúvame vaše osobné údaje, označíme vám fyzickú alebo právnickú osobu, na ktorú by ste sa mali so svojimi žiadosťami obrátiť, ak sme v takom postavení.

V prípade, že podáte žiadosť prístup alebo osobné údaje potvrdenie o spracovaní na žiadosť, nezabudnite uviesť, či si prajete, aby boli vaše osobné údaje doručené v elektronickej alebo tlačenej forme.
Budete nám tiež musieť dať vedieť, či chcete, aby sme na vašu žiadosť odpovedali okamžite, v takom prípade vám odpovieme zjednodušeným spôsobom, alebo či namiesto toho potrebujete úplné zverejnenie.
V druhom prípade odpovieme do 15 dní od prijatia vašej žiadosti a poskytneme vám všetky informácie o pôvode vašich osobných údajov, potvrdenie o tom, či existujú alebo neexistujú záznamy, akékoľvek kritériá použité na spracovanie a účely spracovania pri zachovaní našich obchodných a priemyselných tajomstiev.

V prípade, že podáte a opravu, vymazanie, anonymizáciu alebo zablokovanie osobných údajov zabezpečíme, aby sme vašu žiadosť okamžite oznámili ďalším stranám, s ktorými sme zdieľali vaše osobné údaje, aby sme týmto tretím stranám umožnili tiež vyhovieť vašej žiadosti – okrem prípadov, keď sa takáto komunikácia ukáže ako nemožná alebo si vyžaduje neprimerané úsilie naša strana.

Prenos osobných údajov mimo Brazílie je povolený zákonom

Vaše osobné údaje môžeme preniesť mimo územia Brazílie v nasledujúcich prípadoch:

 • ak je odovzdanie nevyhnutné na medzinárodnú právnu spoluprácu medzi verejnými spravodajskými službami, orgánmi vyšetrovania a prokuratúry v súlade s právnymi prostriedkami ustanovenými medzinárodným právom;
 • keď je prevod nevyhnutný na ochranu vášho života alebo fyzickej bezpečnosti alebo bezpečnosti tretej strany;
 • keď prevod povolí ANPD;
 • ak prevod vyplýva zo záväzku prijatého v dohode o medzinárodnej spolupráci;
 • keď je prevod nevyhnutný na výkon verejnej politiky alebo právneho prisúdenia verejnej služby;
 • keď je prevod nevyhnutný na splnenie zákonnej alebo regulačnej povinnosti, vykonanie zmluvy alebo predbežných postupov súvisiacich so zmluvou alebo riadne uplatňovanie práv v súdnych, správnych alebo arbitrážnych konaniach.

Ďalšie informácie pre spotrebiteľov v Kalifornii

Táto časť dokumentu integruje a dopĺňa informácie obsiahnuté vo zvyšku zásad ochrany osobných údajov a poskytuje ju spoločnosť prevádzkujúca túto aplikáciu a v prípade potreby jej materská spoločnosť, dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti (na účely tejto časti uvádza spoločne ako „my“, „nás“, „náš“).

Táto časť sa vzťahuje na všetkých používateľov (používatelia sú ďalej označovaní jednoducho ako „vy“, „vaši“, „vaši“), ktorí sú spotrebiteľmi s bydliskom v štáte Kalifornia, Spojené štáty americké, podľa „Kalifornský zákon o ochrane osobných údajov spotrebiteľov z roku 2018“ (ďalej len „CCPA“), ako je aktualizovaný „Kalifornským zákonom o ochrane osobných údajov“ (ďalej len „CPRA“) a následnými nariadeniami. V prípade takýchto spotrebiteľov táto časť nahrádza akékoľvek iné prípadne odlišné alebo konfliktné informácie obsiahnuté v zásadách ochrany osobných údajov.

V tejto časti dokumentu sa používajú výrazy „osobné údaje“ (a „citlivé osobné údaje“), ako sú definované v zákone o ochrane súkromia spotrebiteľov v Kalifornii (CCPA).

Upozornenie pri odbere

Kategórie osobných údajov zhromažďovaných, používaných, predávaných alebo zdieľaných

V tejto časti zhrnieme kategórie osobných údajov, ktoré sme zhromaždili, použili, predali alebo zdieľali, a ich účely. O týchto činnostiach sa podrobne dočítate v časti s názvom „Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov“ v tomto dokumente.

Informácie, ktoré zhromažďujeme: kategórie osobných údajov, ktoré zhromažďujeme

Zhromaždili sme o vás nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikátory, obchodné informácie, biometrické informácie, internetové informácie a zmyslové informácie.

Zhromaždili sme nasledujúce kategórie citlivých osobných údajov: používateľské meno, platobné údaje, platobné údaje, používateľské meno, heslo, používateľské meno a platobné údaje

Bez toho, aby sme vás o tom informovali, nebudeme zhromažďovať ďalšie kategórie osobných údajov.

Vaše právo obmedziť používanie alebo zverejňovanie vašich citlivých osobných údajov a ako ich môžete uplatniť

Máte právo požadovať, aby sme obmedzili používanie alebo zverejňovanie vašich citlivých osobných údajov len na to, čo je nevyhnutné na poskytnutie služieb alebo poskytnutie tovaru, ako to priemerný spotrebiteľ primerane očakáva.

Vaše citlivé osobné údaje môžeme použiť aj na vykonávanie špecifických účelov stanovených zákonom (ako napríklad, okrem iného, ​​pomoc pri zaistení bezpečnosti a integrity; vykonávanie činností na overenie alebo zachovanie kvality alebo bezpečnosti našej služby) a ako povolené príslušnými predpismi.

Okrem vyššie uvedených špecifických účelov máte právo kedykoľvek slobodne požiadať, aby sme nepoužívali alebo nezverejňovali vaše citlivé osobné údaje. To znamená, že kedykoľvek nás požiadate, aby sme prestali používať vaše citlivé osobné údaje, vyhovieme vašej žiadosti a dáme pokyn našim poskytovateľom služieb a zmluvným partnerom, aby urobili to isté.

Ak chcete v plnej miere uplatniť svoje právo obmedziť používanie alebo zverejňovanie vašich citlivých osobných údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať pomocou kontaktných údajov uvedených v tomto dokumente.

Pre zjednodušenú metódu môžete použiť aj odkaz na výber súkromia uvedený v tejto aplikácii.

Akékoľvek osobné údaje, ktoré od vás získame v súvislosti s odoslaním vašej žiadosti, používame výlučne na účely vyhovenia žiadosti.

Po uplatnení tohto práva sme povinní počkať aspoň 12 mesiacov, kým sa spýtame, či ste zmenili názor.

Aké sú účely, na ktoré používame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžeme použiť na umožnenie prevádzkového fungovania tejto aplikácie a jej funkcií („obchodné účely“). V takýchto prípadoch budú vaše osobné údaje spracované spôsobom potrebným a primeraným obchodnému účelu, na ktorý boli zhromaždené, a prísne v medziach kompatibilných prevádzkových účelov.

Vaše osobné údaje môžeme použiť aj na iné účely, napríklad na komerčné účely (ako je uvedené v časti „Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov“ v tomto dokumente), ako aj na dodržiavanie zákona a obranu našich práv pred príslušnými orgánmi, ak sú ohrozené naše práva a záujmy alebo ak nám vznikne skutočná škoda.

Bez vášho súhlasu nebudeme spracovávať vaše informácie na neočakávané účely alebo na účely nezlučiteľné s pôvodne zverejnenými účelmi.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Pokiaľ nie je v časti „Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov“ uvedené inak, nebudeme vaše osobné údaje uchovávať dlhšie, ako je primerane potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené.

Ako zhromažďujeme informácie: aké sú zdroje osobných údajov, ktoré zhromažďujeme?

Vyššie uvedené kategórie osobných údajov zhromažďujeme priamo alebo nepriamo od vás, keď používate túto aplikáciu.

Svoje osobné údaje napríklad poskytujete priamo pri odosielaní žiadostí prostredníctvom akýchkoľvek formulárov v tejto Aplikácii. Osobné údaje poskytujete aj nepriamo, keď prechádzate touto Aplikáciou, pretože osobné údaje o vás sa automaticky sledujú a zhromažďujú.

Nakoniec môžeme zhromažďovať vaše osobné údaje od tretích strán, ktoré s nami spolupracujú v súvislosti so Službou alebo s fungovaním tejto aplikácie a jej funkcií.

Ako používame informácie, ktoré zhromažďujeme: sprístupnenie vašich osobných údajov tretím stranám na obchodné účely

Pre naše účely slovo „tretia strana“ znamená osobu, ktorá nie je žiadnou z nasledujúcich osôb: poskytovateľom služieb alebo dodávateľom, ako je definované v CCPA.

Vaše osobné údaje zverejňujeme tretím stranám podrobne uvedené v časti s názvom „Podrobné informácie o spracúvaní Osobných údajov“ tohto dokumentu. Tieto tretie strany sú zoskupené a kategorizované v súlade s rôznymi účelmi spracovania.

Predaj alebo zdieľanie vašich osobných údajov

Pre naše účely slovo „predaj“ znamená akýkoľvek „predaj, prenájom, uvoľnenie, sprístupnenie, šírenie, sprístupňovanie, prenos alebo iné sprostredkovanie ústne, písomne ​​alebo elektronickými prostriedkami osobných údajov spotrebiteľa zo strany podniku treťou stranou za peňažnú alebo inú hodnotnú protihodnotu“, ako je definované v CCPA.

To znamená, že napríklad k predaju môže dôjsť vždy, keď aplikácia spúšťa reklamy alebo robí štatistické analýzy návštevnosti alebo zhliadnutí, alebo jednoducho preto, že používa nástroje, ako sú pluginy sociálnych sietí a podobne.

Pre naše účely slovo „zdieľanie“ znamená akékoľvek „zdieľanie, prenajímanie, uvoľňovanie, zverejňovanie, rozširovanie, sprístupňovanie, prenos alebo iné oznamovanie ústne, písomne, elektronickými alebo inými prostriedkami, osobných údajov spotrebiteľa zo strany podniku. treťou stranou pre cross-kontextovú behaviorálnu reklamu, či už za peňažnú alebo inú hodnotnú protihodnotu alebo nie, vrátane transakcií medzi podnikom a treťou stranou pre cross-kontextovú behaviorálnu reklamu v prospech podniku, v ktorom nedochádza k výmene peňazí“, ako definované v CCPA.
Upozorňujeme, že výmena osobných údajov s poskytovateľom služieb na základe písomnej zmluvy, ktorá spĺňa požiadavky stanovené CCPA, nepredstavuje predaj alebo zdieľanie vašich osobných údajov.

Vaše právo odmietnuť predaj alebo zdieľanie vašich osobných údajov a ako ich môžete uplatniť

Vaše osobné údaje predávame alebo zdieľame s tretími stranami podrobne uvedené v časti s názvom „Podrobné informácie o spracúvaní Osobných údajov“ tohto dokumentu. Tieto tretie strany sú zoskupené a kategorizované v súlade s rôznymi účelmi spracovania.

Máte právo odmietnuť predaj alebo zdieľanie vašich osobných údajov. To znamená, že vždy, keď nás požiadate o zastavenie predaja alebo zdieľania vašich osobných údajov, splníme vašu požiadavku.
Takéto žiadosti je možné podávať slobodne a kedykoľvek bez predloženia akejkoľvek overiteľnej žiadosti.
Ak chcete plne uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, môžete nás kedykoľvek kontaktovať pomocou kontaktných údajov uvedených v tomto dokumente.
Pre zjednodušený spôsob odhlásenia môžete použiť aj odkaz na výber súkromia uvedený v tejto aplikácii.

Ak chcete odoslať žiadosti o zrušenie predaja alebo zdieľania osobných údajov prostredníctvom globálnej kontroly ochrany osobných údajov povolenej používateľom, ako je napríklad Globálna kontrola ochrany osobných údajov (“GPC“), môžete tak urobiť a my sa takejto žiadosti budeme riadiť bezproblémovým spôsobom (ako je definované v predpisoch CPRA). GPC pozostáva z nastavenia alebo rozšírenia v prehliadači alebo mobilnom zariadení a funguje ako mechanizmus, ktorý môžu webové stránky použiť na označenie, že podporujú signál GPC. Ak chcete používať GPC, môžete si ho stiahnuť a povoliť cez a zúčastnený prehliadač alebo rozšírenie prehliadača. K dispozícii sú ďalšie informácie o sťahovaní GPC tu.

Akékoľvek osobné údaje, ktoré sme od vás získali v súvislosti s odoslaním vašej žiadosti o zrušenie, používame výlučne na účely vyhovenia žiadosti o zrušenie.

Keď sa odhlásite, musíme počkať aspoň 12 mesiacov, kým sa spýtame, či ste zmenili názor.

Vaše práva na ochranu osobných údajov podľa kalifornského zákona o ochrane osobných údajov spotrebiteľov a spôsob ich uplatňovania

Právo na prístup k osobným údajom: právo na informácie a právo na prenosnosť

Máte právo požiadať, aby sme vám zverejnili:

 • kategórie osobných údajov, ktoré o vás zhromažďujeme;
 • zdroje, z ktorých sa osobné údaje zhromažďujú;
 • účely, na ktoré používame vaše údaje;
 • komu takéto informácie poskytujeme;
 • konkrétne osobné údaje, ktoré sme o vás zhromaždili.

Tiež máte právo vedieť, aké osobné údaje sa predávajú alebo zdieľajú a komu. Predovšetkým máte právo požadovať od nás dva samostatné zoznamy, v ktorých zverejňujeme:

 • kategórie osobných údajov, ktoré sme o vás predali alebo zdieľali, a kategórie tretích strán, ktorým boli osobné údaje predané alebo zdieľané;
 • kategórie osobných údajov, ktoré sme o vás poskytli na obchodné účely, a kategórie osôb, ktorým boli poskytnuté na obchodné účely.

Vyššie uvedené zverejnenie bude obmedzené na osobné údaje zhromaždené alebo použité za posledných 12 mesiacov.

Ak doručíme našu odpoveď elektronicky, priložené informácie budú „prenosné“, tj doručené v ľahko použiteľnom formáte, ktorý vám umožní bez prekážok preniesť informácie inému subjektu – za predpokladu, že je to technicky možné.

Právo požiadať o vymazanie vašich osobných údajov

Máte právo požiadať, aby sme vymazali akékoľvek vaše osobné údaje, s výhradou výnimiek stanovených zákonom (napríklad, okrem iného, ​​keď sa informácie používajú na identifikáciu a opravu chýb v tejto Aplikácii, na zistenie bezpečnosti incidenty a chrániť pred podvodnými alebo nezákonnými činnosťami, uplatňovať určité práva atď.).

Ak sa neuplatňuje žiadna zákonná výnimka, v dôsledku uplatnenia vášho práva vymažeme vaše osobné údaje a upozorníme na to ktoréhokoľvek z našich poskytovateľov služieb a všetky tretie strany, ktorým sme osobné údaje predali alebo zdieľali – za predpokladu, že je to technicky možné uskutočniteľné a nevyžaduje si neprimerané úsilie.

Právo na opravu nepresných osobných údajov

Máte právo požadovať, aby sme opravili akékoľvek nepresné osobné údaje, ktoré o vás vedieme, s prihliadnutím na povahu osobných údajov a účely spracúvania osobných údajov.

Právo odmietnuť predaj alebo zdieľanie osobných údajov a obmedziť používanie vašich citlivých osobných údajov

Máte právo odmietnuť predaj alebo zdieľanie vašich osobných údajov. Máte tiež právo požiadať, aby sme obmedzili používanie alebo zverejňovanie vašich citlivých osobných údajov.

Právo na žiadnu odvetu po odstúpení alebo uplatnení iných práv (právo na nediskrimináciu)

Nebudeme vás diskriminovať za uplatňovanie vašich práv podľa zákona CCPA. To znamená, že vás nebudeme diskriminovať, okrem iného odmietnutím tovaru alebo služieb, účtovaním inej ceny alebo poskytovaním inej úrovne alebo kvality tovaru alebo služieb len preto, že ste uplatnili svoje práva na ochranu súkromia spotrebiteľov.

Ak nám však odmietnete poskytnúť svoje osobné údaje alebo nás požiadate o vymazanie alebo zastavenie predaja vašich osobných údajov a tieto osobné údaje alebo predaj sú potrebné na to, aby sme vám mohli poskytnúť tovar alebo služby, možno nebudeme schopní dokončiť tento transakcie.

V rozsahu povolenom zákonom vám môžeme ponúkať propagačné akcie, zľavy a iné ponuky výmenou za zhromažďovanie, uchovávanie alebo predaj vašich osobných údajov za predpokladu, že ponúkaný finančný stimul primerane súvisí s hodnotou vašich osobných údajov.

Ako uplatniť svoje práva

Na uplatnenie práv popísaných vyššie nám musíte odoslať svoju overiteľnú žiadosť tak, že nás budete kontaktovať prostredníctvom údajov uvedených v tomto dokumente.

Aby sme mohli odpovedať na vašu žiadosť, je potrebné, aby sme vedeli, kto ste. Vyššie uvedené práva preto môžete uplatniť iba podaním overiteľnej žiadosti, ktorá musí:

 • poskytnúť dostatočné informácie, ktoré nám umožnia primerane overiť, že ste osobou, o ktorej sme zhromaždili osobné údaje, alebo oprávneným zástupcom;
 • popíšte svoju požiadavku dostatočne podrobne, aby sme ju mohli správne pochopiť, vyhodnotiť a reagovať na ňu.

Nebudeme reagovať na žiadnu žiadosť, ak nebudeme môcť overiť vašu totožnosť, a teda potvrdiť, že osobné údaje, ktoré vlastníme, sa skutočne týkajú vás.

Podanie overiteľnej spotrebiteľskej žiadosti nevyžaduje, aby ste si u nás vytvorili účet. Akékoľvek osobné údaje, ktoré od vás získame v súvislosti s overením vašej žiadosti, použijeme výlučne na účely overenia a nebudeme ich ďalej zverejňovať, uchovávať ich dlhšie, ako je potrebné na účely overenia, ani ich používať na nesúvisiace účely.

Ak nemôžete osobne odoslať overiteľnú žiadosť, môžete splnomocniť osobu registrovanú u ministra zahraničných vecí Kalifornie, aby konala vo vašom mene.

Ak ste dospelý, môžete podať overiteľnú žiadosť v mene dieťaťa pod dohľadom rodičov.

Počas obdobia 2 mesiacov môžete podať maximálne 12 žiadosti.

Ako a kedy sa od nás očakáva vybavenie vašej žiadosti

Do 10 dní vám potvrdíme prijatie vašej overiteľnej žiadosti a poskytneme informácie o tom, ako vašu žiadosť spracujeme.

Na vašu žiadosť odpovieme do 45 dní od jej prijatia. Ak by sme potrebovali viac času, vysvetlíme vám dôvody, prečo a koľko času ešte potrebujeme. V tejto súvislosti upozorňujeme, že splnenie vašej žiadosti môže trvať až 90 dní.

Naše zverejnenia budú pokrývať obdobie predchádzajúcich 12 mesiacov. Iba v súvislosti s osobnými údajmi zhromaždenými 1. januára 2022 alebo po tomto dátume máte právo požadovať, aby sme zverejnili informácie aj po uplynutí 12-mesačného obdobia a my vám ich poskytneme, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo by si to vyžadovalo neprimerané úsilie. .

Ak vašu žiadosť zamietneme, vysvetlíme vám dôvody nášho zamietnutia.

Za spracovanie alebo odpoveď na vašu overiteľnú žiadosť si neúčtujeme žiadny poplatok, pokiaľ takáto žiadosť nie je zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná. V takýchto prípadoch si môžeme účtovať primeraný poplatok alebo odmietnuť konať na základe žiadosti. V každom prípade oznámime naše rozhodnutia a vysvetlíme dôvody, ktoré za tým stoja.

Ďalšie informácie pre spotrebiteľov vo Virgínii

Táto časť dokumentu integruje a dopĺňa informácie obsiahnuté vo zvyšku zásad ochrany osobných údajov a poskytuje ju správca, ktorý spúšťa túto aplikáciu, a ak je to možné, jej materská spoločnosť, dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti (na účely tejto časti uvádza spoločne ako „my“, „nás“, „náš“).

Táto časť sa vzťahuje na všetkých používateľov (používatelia sú označovaní nižšie jednoducho ako „vy“, „vaši“, „vaši“), ktorí sú spotrebiteľmi s bydliskom v štáte Virginia, podľa „Zákon o ochrane spotrebiteľských údajov vo Virgínii“ (ďalej len „VCDPA“) a pre takýchto spotrebiteľov nahrádza akékoľvek iné prípadne odlišné alebo protichodné informácie obsiahnuté v zásadách ochrany osobných údajov.

V tejto časti dokumentu sa používa pojem „osobné údaje“, ako je definovaný vo VCDPA.

Kategórie spracúvaných osobných údajov

V tejto časti sumarizujeme kategórie osobných údajov, ktoré sme spracúvali, a ich účely. O týchto činnostiach sa podrobne dočítate v časti s názvom „Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov“ v tomto dokumente.

Kategórie osobných údajov, ktoré zhromažďujeme

Zhromaždili sme nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikátory, obchodné informácie, internetové informácie, senzorické informácie a informácie súvisiace so zamestnaním

Nezhromažďujeme citlivé údaje.

Bez toho, aby sme vás o tom informovali, nebudeme zhromažďovať ďalšie kategórie osobných údajov.

Prečo spracúvame vaše osobné údaje

Ak chcete zistiť, prečo spracúvame vaše osobné údaje, môžete si prečítať časti s názvom „Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov“ a „Účely spracúvania“ v tomto dokumente.

Bez vášho súhlasu nebudeme spracovávať vaše informácie na neočakávané účely alebo na účely nezlučiteľné s pôvodne zverejnenými účelmi.
Takýto súhlas môžete kedykoľvek slobodne udeliť, odmietnuť alebo odvolať pomocou kontaktných údajov uvedených v tomto dokumente.

Ako používame údaje, ktoré zhromažďujeme: zdieľanie vašich osobných údajov s tretími stranami

Vaše osobné údaje zdieľame s tretími stranami podrobne uvedené v časti s názvom „Podrobné informácie o spracúvaní Osobných údajov“ tohto dokumentu. Tieto tretie strany sú zoskupené a kategorizované v súlade s rôznymi účelmi spracovania.
Pre naše účely slovo „tretia strana“ znamená „fyzickú alebo právnickú osobu, verejný orgán, agentúru alebo orgán iný ako spotrebiteľ, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo pridružená spoločnosť sprostredkovateľa alebo prevádzkovateľa“ v zmysle definície VCDPA.

Predaj vašich osobných údajov

Pre naše účely slovo „predaj“ znamená akúkoľvek „výmenu osobných údajov za peňažnú odplatu z našej strany s treťou stranou“ podľa definície VCDPA.
Upozorňujeme, že podľa VCDPA sprístupnenie osobných údajov spracovateľovi, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, nepredstavuje predaj. Okrem toho sa môžu vzťahovať ďalšie špecifické výnimky uvedené vo VCDPA, ako napríklad, nie však výlučne, sprístupnenie osobných údajov tretej strane na poskytnutie vami požadovaného produktu alebo služby.
Ako je uvedené v časti „Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov“ tohto dokumentu, naše použitie vašich osobných údajov môže byť považované za predaj podľa VCDPA.

Vaše právo odmietnuť predaj vašich osobných údajov a ako ich môžete uplatniť

Máte právo odmietnuť predaj vašich osobných údajov. To znamená, že kedykoľvek nás požiadate o zastavenie predaja vašich údajov, vyhovieme vašej žiadosti. Ak chcete plne uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, môžete nás kedykoľvek kontaktovať pomocou kontaktných údajov uvedených v tomto dokumente.

Akékoľvek osobné údaje, ktoré sme od vás získali v súvislosti s odoslaním vašej žiadosti o odstúpenie od zmluvy, používame výlučne na účely vybavenia žiadosti.

Spracúvanie vašich osobných údajov pre cielenú reklamu

Pre naše účely slovo „cielená reklama“ znamená „zobrazovanie reklám pre vás, kde sa reklama vyberá na základe osobných údajov získaných z vašich aktivít v priebehu času a cez nepridružené webové stránky alebo online aplikácie s cieľom predpovedať vaše preferencie alebo záujmy“, ako je definované VCDPA. .

Upozorňujeme, že podľa VCDPA cielená reklama nezahŕňa: „reklamy založené na aktivitách v rámci vlastných webových stránok alebo online aplikácií prevádzkovateľa; reklamy založené na kontexte aktuálneho vyhľadávacieho dopytu spotrebiteľa, návštevy webovej stránky alebo online aplikácie; reklamy smerované spotrebiteľovi ako odpoveď na žiadosť spotrebiteľa o informácie alebo spätnú väzbu; alebo spracúvanie osobných údajov výlučne na meranie alebo vykazovanie výkonu, dosahu alebo frekvencie reklamy“.

Ak sa chcete dozvedieť viac podrobností o spracúvaní vašich osobných údajov na účely cielenej reklamy, môžete si prečítať časť s názvom „Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov“ v tomto dokumente.

Vaše právo odmietnuť spracúvanie vašich osobných údajov na účely cielenej reklamy a ako ho môžete uplatniť

Máte právo odmietnuť spracúvanie vašich osobných údajov na účely cielenej reklamy. To znamená, že kedykoľvek nás požiadate, aby sme prestali spracovávať vaše údaje na účely cielenej reklamy, vyhovieme vašej žiadosti. Ak chcete plne uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, môžete nás kedykoľvek kontaktovať pomocou kontaktných údajov uvedených v tomto dokumente.

Akékoľvek osobné údaje, ktoré sme od vás získali v súvislosti s odoslaním vašej žiadosti o zrušenie, používame výlučne na účely vyhovenia žiadosti o zrušenie.

Vaše práva na ochranu osobných údajov podľa zákona o ochrane spotrebiteľských údajov vo Virgínii a ako ich uplatniť

Môžete uplatniť určité práva týkajúce sa vašich údajov, ktoré spracúvame. Predovšetkým máte právo:

 • prístup k osobným údajom: právo vedieť. Máte právo požiadať nás o potvrdenie, či spracúvame alebo nespracovávame vaše osobné údaje. Máte tiež právo na prístup k takýmto osobným údajom.
 • opraviť nepresné osobné údaje. Máte právo požadovať, aby sme opravili akékoľvek nepresné osobné údaje, ktoré o vás vedieme, s prihliadnutím na povahu osobných údajov a účely spracúvania osobných údajov.
 • požiadať o vymazanie vašich osobných údajov. Máte právo požadovať, aby sme vymazali akékoľvek vaše osobné údaje.
 • získať kópiu svojich osobných údajov. Vaše osobné údaje poskytneme v prenosnom a použiteľnom formáte, ktorý vám umožní jednoduchý prenos údajov k inému subjektu – za predpokladu, že je to technicky možné.
 • odhlásiť sa zo spracovania vašich osobných údajov na účely cielenej reklamysa predaj osobných údajov, Alebo profilovanie pri presadzovaní rozhodnutí, ktoré majú na vás právne alebo podobne významné účinky.
 • žiadna diskriminácia. Nebudeme vás diskriminovať za uplatňovanie vašich práv podľa VCDPA. To znamená, že nebudeme okrem iného odmietať tovar alebo služby, účtovať vám inú cenu alebo poskytovať inú úroveň alebo kvalitu tovaru alebo služieb len preto, že ste uplatnili svoje práva na ochranu súkromia spotrebiteľov. Ak nám však odmietnete poskytnúť svoje osobné údaje alebo nás požiadate o vymazanie alebo zastavenie predaja vašich osobných údajov a tieto osobné údaje alebo predaj sú nevyhnutné na to, aby sme vám mohli poskytnúť tovar alebo služby, možno nebudeme schopní dokončiť tento transakcie. V rozsahu povolenom zákonom vám môžeme ponúknuť inú cenu, sadzbu, úroveň, kvalitu alebo výber tovaru alebo služieb, vrátane bezplatného ponúkania tovaru alebo služieb, ak ste využili svoje právo na odstúpenie, resp. naša ponuka súvisí s vašou dobrovoľnou účasťou v bona fide vernostnom programe, odmenách, prémiových funkciách, zľavách alebo programe klubových kariet.

Ako uplatniť svoje práva

Ak chcete uplatniť vyššie uvedené práva, musíte nám odoslať svoju žiadosť tak, že nás budete kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v tomto dokumente.

Aby sme mohli odpovedať na vašu žiadosť, musíme vedieť, kto ste.

Nebudeme reagovať na žiadnu žiadosť, ak nedokážeme overiť vašu totožnosť s použitím komerčne primeraného úsilia, a preto potvrdíme, že osobné údaje, ktoré vlastníme, sa vás skutočne týkajú. V takýchto prípadoch vás môžeme požiadať o poskytnutie dodatočných informácií, ktoré sú primerane potrebné na overenie vás a vašej žiadosti.

Podanie spotrebiteľskej žiadosti nevyžaduje, aby ste si u nás vytvorili účet. Môžeme však vyžadovať, aby ste použili svoj existujúci účet. Akékoľvek osobné údaje, ktoré od vás získame v súvislosti s vašou žiadosťou, použijeme výlučne na účely overenia, bez toho, aby sme osobné údaje ďalej zverejňovali, uchovávali ich dlhšie, ako je potrebné na účely overenia, alebo ich používali na nesúvisiace účely.

Ak ste dospelý, môžete podať žiadosť v mene dieťaťa pod dohľadom rodičov.

Ako a kedy sa od nás očakáva vybavenie vašej žiadosti

Na vašu žiadosť odpovieme bez zbytočného odkladu, vo všetkých prípadoch však najneskôr do 45 dní od jej doručenia. Ak by sme potrebovali viac času, vysvetlíme vám dôvody, prečo a koľko času ešte potrebujeme. V tejto súvislosti upozorňujeme, že splnenie vašej žiadosti môže trvať až 90 dní.

Ak vašu žiadosť zamietneme, bez zbytočného odkladu, vždy však najneskôr do 45 dní od prijatia žiadosti, vám vysvetlíme dôvody zamietnutia. Máte právo odvolať sa proti takémuto rozhodnutiu odoslaním žiadosti prostredníctvom údajov uvedených v tomto dokumente. Do 60 dní od prijatia odvolania vás budeme písomne ​​informovať o všetkých krokoch, ktoré boli alebo neboli prijaté v reakcii na odvolanie, vrátane písomného vysvetlenia dôvodov rozhodnutí. Ak je odvolanie zamietnuté, môžete obrátiť sa na generálneho prokurátora a podať sťažnosť.

Za odpoveď na vašu žiadosť si neúčtujeme poplatok až do dvoch žiadostí ročne. Ak je vaša žiadosť zjavne neopodstatnená, nadmerná alebo sa opakuje, môžeme si účtovať primeraný poplatok alebo odmietnuť konať na základe žiadosti. V oboch prípadoch oznámime naše rozhodnutia a vysvetlíme dôvody, ktoré ich viedli.

Ďalšie informácie pre spotrebiteľov v Colorade

Táto časť dokumentu integruje a dopĺňa informácie obsiahnuté vo zvyšku zásad ochrany osobných údajov a poskytuje ju správca, ktorý spúšťa túto aplikáciu, a ak je to možné, jej materská spoločnosť, dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti (na účely tejto časti uvádza spoločne ako „my“, „nás“, „náš“).

Táto časť sa vzťahuje na všetkých používateľov (používatelia sú ďalej označovaní jednoducho ako „vy“, „vaši“, „vaši“), ktorí sú spotrebiteľmi s bydliskom v štáte Colorado podľa „zákona o ochrane osobných údajov v Colorade“ („CPA “) a pre takýchto spotrebiteľov nahrádza akékoľvek iné prípadne odlišné alebo protichodné informácie obsiahnuté v zásadách ochrany osobných údajov.

V tejto časti dokumentu sa používa pojem „osobné údaje“, ako je definovaný v CPA.

Kategórie spracúvaných osobných údajov

V tejto časti sumarizujeme kategórie osobných údajov, ktoré sme spracúvali, a ich účely. O týchto činnostiach sa podrobne dočítate v časti s názvom „Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov“ v tomto dokumente.

Kategórie osobných údajov, ktoré zhromažďujeme

Zhromaždili sme nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikátory, obchodné informácie, internetové informácie, senzorické informácie a informácie súvisiace so zamestnaním

Nezhromažďujeme citlivé údaje.

Bez toho, aby sme vás o tom informovali, nebudeme zhromažďovať ďalšie kategórie osobných údajov.

Prečo spracúvame vaše osobné údaje

Ak chcete zistiť, prečo spracúvame vaše osobné údaje, môžete si prečítať časti s názvom „Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov“ a „Účely spracúvania“ v tomto dokumente.

Bez vášho súhlasu nebudeme spracovávať vaše informácie na neočakávané účely alebo na účely nezlučiteľné s pôvodne zverejnenými účelmi.
Takýto súhlas môžete kedykoľvek slobodne udeliť, odmietnuť alebo odvolať pomocou kontaktných údajov uvedených v tomto dokumente.

Ako používame údaje, ktoré zhromažďujeme: zdieľanie vašich osobných údajov s tretími stranami

Vaše osobné údaje zdieľame s tretími stranami podrobne uvedené v časti s názvom „Podrobné informácie o spracúvaní Osobných údajov“ tohto dokumentu. Tieto tretie strany sú zoskupené a kategorizované v súlade s rôznymi účelmi spracovania.

Pre naše účely slovo „tretia strana“ znamená „osobu, verejný orgán, agentúru alebo orgán iný ako spotrebiteľ, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo pridružená osoba sprostredkovateľa alebo prevádzkovateľa“. podľa definície CPA.

Predaj vašich osobných údajov

Ako je uvedené v časti „Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov“ tohto dokumentu, naše použitie vašich osobných údajov môže byť považované za predaj podľa CPA.

Pre naše účely slovo „predaj“, „predať“ alebo „predať“ znamená „výmenu osobných údajov za peňažnú alebo inú hodnotnú protihodnotu prevádzkovateľom tretej strane“, ako je definované v CPA.

Upozorňujeme, že podľa CPA sprístupnenie osobných údajov spracovateľovi, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, nepredstavuje predaj. Okrem toho sa môžu uplatňovať ďalšie špecifické výnimky uvedené v CPA, ako napríklad, nie však výlučne, sprístupnenie osobných údajov tretej strane za účelom poskytnutia vami požadovaného produktu alebo služby.

Vaše právo odmietnuť predaj vašich osobných údajov a ako ich môžete uplatniť

Máte právo odmietnuť predaj vašich osobných údajov. To znamená, že kedykoľvek nás požiadate o zastavenie predaja vašich údajov, vyhovieme vašej žiadosti.

Ak chcete plne uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, môžete nás kedykoľvek kontaktovať pomocou kontaktných údajov uvedených v tomto dokumente.

Pre zjednodušený spôsob odhlásenia môžete použiť aj odkaz na výber súkromia uvedený v tejto aplikácii.

Akékoľvek osobné údaje, ktoré sme od vás získali v súvislosti s odoslaním vašej žiadosti o odstúpenie od zmluvy, používame výlučne na účely vybavenia žiadosti.

Spracúvanie vašich osobných údajov pre cielenú reklamu

Ako je uvedené v časti „Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov“ tohto dokumentu, môžeme vaše osobné údaje použiť na cielené reklamné účely.

Pre naše účely slovo „cielená reklama“ znamená „zobrazovanie reklamy spotrebiteľovi, ktorá je vybraná na základe osobných údajov získaných alebo odvodených v priebehu času z aktivít spotrebiteľa na nepridružených webových stránkach, aplikáciách alebo online službách s cieľom predpovedať preferencie alebo záujmy spotrebiteľov“ podľa definície CPA.

Upozorňujeme, že podľa CPA cielená reklama nezahŕňa: „reklamy smerované spotrebiteľovi ako odpoveď na žiadosť spotrebiteľa o informácie alebo spätnú väzbu; reklamy založené na aktivitách v rámci vlastných webových stránok prevádzkovateľa alebo online aplikácií alebo akejkoľvek pridruženej webovej stránky alebo online aplikácie; reklamy založené na kontexte aktuálneho vyhľadávacieho dopytu spotrebiteľa, návštevy internetovej stránky alebo online aplikácie; alebo spracúvanie osobných údajov výlučne na meranie alebo vykazovanie frekvencie, výkonu alebo dosahu reklamy“.

Vaše právo odmietnuť spracúvanie vašich osobných údajov na účely cielenej reklamy a ako ho môžete uplatniť

Máte právo odmietnuť spracúvanie vašich osobných údajov na účely cielenej reklamy. To znamená, že kedykoľvek nás požiadate, aby sme prestali spracovávať vaše údaje na účely cielenej reklamy, vyhovieme vašej žiadosti.

Ak chcete plne uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, môžete nás kedykoľvek kontaktovať pomocou kontaktných údajov uvedených v tomto dokumente.

Pre zjednodušený spôsob odhlásenia môžete použiť aj odkaz na výber súkromia uvedený v tejto aplikácii.

Akékoľvek osobné údaje, ktoré sme od vás získali v súvislosti s odoslaním vašej žiadosti o zrušenie, používame výlučne na účely vyhovenia žiadosti o zrušenie.

Univerzálny mechanizmus odhlásenia: Globálna kontrola súkromia

Ak chcete odoslať žiadosti o zrušenie predaja osobných údajov alebo cielenej reklamy prostredníctvom globálnej kontroly ochrany osobných údajov povolenej používateľom, ako je napríklad Globálna kontrola ochrany osobných údajov (“GPC“), môžete tak urobiť a my takejto žiadosti vyhovieme. GPC pozostáva z nastavenia alebo rozšírenia v prehliadači alebo mobilnom zariadení a funguje ako mechanizmus, ktorý môžu webové stránky použiť na označenie, že podporujú signál GPC. Ak chcete používať GPC, môžete si ho stiahnuť a povoliť prostredníctvom zúčastneného prehliadača alebo rozšírenia prehliadača. K dispozícii sú ďalšie informácie o sťahovaní GPC tu.

Vaše práva na ochranu osobných údajov podľa zákona Colorado Privacy Act a ako ich uplatňovať

Môžete uplatniť určité práva týkajúce sa vašich údajov, ktoré spracúvame. Predovšetkým máte právo:

 • odhlásiť sa zo spracúvania Vašich osobných údajov na účely cielenej reklamy, predaja osobných údajov alebo profilovania pri rozhodovaní, ktoré má pre Vás právne alebo obdobne významné účinky.
 • prístup k osobným údajom. Máte právo požiadať nás o potvrdenie, či spracúvame alebo nespracovávame vaše osobné údaje. Máte tiež právo na prístup k takýmto osobným údajom.
 • opraviť nepresné osobné údaje. Máte právo požadovať, aby sme opravili akékoľvek nepresné osobné údaje, ktoré o vás vedieme, s prihliadnutím na povahu osobných údajov a účely spracúvania osobných údajov.
 • požiadať o vymazanie vašich osobných údajov. Máte právo požadovať, aby sme vymazali akékoľvek vaše osobné údaje.
 • získať kópiu svojich osobných údajov. Vaše osobné údaje poskytneme v prenosnom a použiteľnom formáte, ktorý vám umožní jednoduchý prenos údajov k inému subjektu – za predpokladu, že je to technicky možné.

V žiadnom prípade nezvýšime náklady ani neznížime dostupnosť produktu alebo služby výlučne na základe uplatnenia akýchkoľvek vašich práv a nesúvisiacich s uskutočniteľnosťou alebo hodnotou služby. V rozsahu povolenom zákonom vám však môžeme ponúknuť inú cenu, sadzbu, úroveň, kvalitu alebo výber tovaru alebo služieb, vrátane ponuky tovaru alebo služieb bez poplatku, ak naša ponuka súvisí s vašou dobrovoľnou účasťou. v bona fide lojalite, odmenách, prémiových funkciách, zľavách alebo programe klubových kariet.

Ako uplatniť svoje práva

Ak chcete uplatniť vyššie uvedené práva, musíte nám odoslať svoju žiadosť tak, že nás budete kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v tomto dokumente.

Aby sme mohli odpovedať na vašu žiadosť, potrebujeme vedieť, kto ste a aké právo chcete uplatniť.

Nebudeme reagovať na žiadnu žiadosť, ak nedokážeme overiť vašu totožnosť s použitím komerčne primeraného úsilia, a preto potvrdíme, že osobné údaje, ktoré vlastníme, sa vás skutočne týkajú. V takýchto prípadoch vás môžeme požiadať o poskytnutie dodatočných informácií, ktoré sú primerane potrebné na overenie vás a vašej žiadosti.

Podanie spotrebiteľskej žiadosti nevyžaduje, aby ste si u nás vytvorili účet. Môžeme však vyžadovať, aby ste použili svoj existujúci účet. Akékoľvek osobné údaje, ktoré od vás získame v súvislosti s vašou žiadosťou, použijeme výlučne na účely overenia, bez toho, aby sme osobné údaje ďalej zverejňovali, uchovávali ich dlhšie, ako je potrebné na účely overenia, alebo ich používali na nesúvisiace účely.

Ak ste dospelý, môžete podať žiadosť v mene dieťaťa pod dohľadom rodičov.

Ako a kedy sa od nás očakáva vybavenie vašej žiadosti

Na vašu žiadosť odpovieme bez zbytočného odkladu, vo všetkých prípadoch však najneskôr do 45 dní od jej doručenia. Ak by sme potrebovali viac času, vysvetlíme vám dôvody, prečo a koľko času ešte potrebujeme. V tejto súvislosti upozorňujeme, že splnenie vašej žiadosti môže trvať až 90 dní.

Ak vašu žiadosť zamietneme, bez zbytočného odkladu, vždy však najneskôr do 45 dní od prijatia žiadosti, vám vysvetlíme dôvody zamietnutia. Máte právo odvolať sa proti takémuto rozhodnutiu odoslaním žiadosti prostredníctvom údajov uvedených v tomto dokumente. Do 45 dní od prijatia odvolania vás budeme písomne ​​informovať o všetkých krokoch, ktoré boli alebo neboli prijaté v reakcii na odvolanie, vrátane písomného vysvetlenia dôvodov rozhodnutí. Ak je odvolanie zamietnuté, môžete sa obrátiť na generálneho prokurátora a podať sťažnosť.

Za odpoveď na vašu žiadosť si neúčtujeme poplatok až do dvoch žiadostí ročne.

Ďalšie informácie pre spotrebiteľov v Connecticute

Táto časť dokumentu integruje a dopĺňa informácie obsiahnuté vo zvyšku zásad ochrany osobných údajov a poskytuje ju správca, ktorý spúšťa túto aplikáciu, a ak je to možné, jej materská spoločnosť, dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti (na účely tejto časti uvádza spoločne ako „my“, „nás“, „náš“).

Táto časť sa vzťahuje na všetkých používateľov (používatelia sú označovaní nižšie jednoducho ako „vy“, „vaši“, „vaši“), ktorí sú spotrebiteľmi s bydliskom v štáte Connecticut podľa „Zákona o ochrane osobných údajov a online monitorovaní“. “ (tiež známy ako „Zákon o ochrane osobných údajov v Connecticute“ alebo „CTDPA“) a pre takýchto spotrebiteľov nahrádza akékoľvek iné prípadne odlišné alebo protichodné informácie obsiahnuté v zásadách ochrany osobných údajov.

Táto časť dokumentu používa pojem „osobné údaje“, ako je definovaný v CTDPA.

Kategórie spracúvaných osobných údajov

V tejto časti sumarizujeme kategórie osobných údajov, ktoré sme spracúvali, a ich účely. O týchto činnostiach sa podrobne dočítate v časti s názvom „Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov“ v tomto dokumente.

Kategórie osobných údajov, ktoré zhromažďujeme

Zhromaždili sme nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikátory, obchodné informácie, internetové informácie, senzorické informácie a informácie súvisiace so zamestnaním

Nezhromažďujeme citlivé údaje.

Bez toho, aby sme vás o tom informovali, nebudeme zhromažďovať ďalšie kategórie osobných údajov.

Prečo spracúvame vaše osobné údaje

Ak chcete zistiť, prečo spracúvame vaše osobné údaje, môžete si prečítať časti s názvom „Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov“ a „Účely spracúvania“ v tomto dokumente.

Bez vášho súhlasu nebudeme spracovávať vaše informácie na neočakávané účely alebo na účely nezlučiteľné s pôvodne zverejnenými účelmi.
Takýto súhlas môžete kedykoľvek slobodne udeliť, odmietnuť alebo odvolať pomocou kontaktných údajov uvedených v tomto dokumente.

Ako používame údaje, ktoré zhromažďujeme: zdieľanie vašich osobných údajov s tretími stranami

Vaše osobné údaje zdieľame s tretími stranami podrobne uvedené v časti s názvom „Podrobné informácie o spracúvaní Osobných údajov“ tohto dokumentu. Tieto tretie strany sú zoskupené a kategorizované v súlade s rôznymi účelmi spracovania.

Pre naše účely slovo „tretia strana“ znamená „osobu, verejný orgán, agentúru alebo orgán iný ako spotrebiteľ, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo pridružená osoba sprostredkovateľa alebo prevádzkovateľa“. ako je definované v CTDPA.

Predaj vašich osobných údajov

Ako je uvedené v časti „Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov“ tohto dokumentu, naše použitie vašich osobných údajov môže byť považované za predaj podľa CTDPA.

Pre naše účely slovo „predaj“, „predať“ alebo „predať“ znamená „výmenu osobných údajov za peňažnú alebo inú hodnotnú protihodnotu prevádzkovateľom tretej strane“, ako je definované v CTDPA.

Upozorňujeme, že podľa CTDPA sprístupnenie osobných údajov spracovateľovi, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, nepredstavuje predaj. Okrem toho sa môžu vzťahovať ďalšie špecifické výnimky uvedené v CTDPA, ako napríklad, nie však výlučne, sprístupnenie osobných údajov tretej strane na poskytnutie vami požadovaného produktu alebo služby.

Vaše právo odmietnuť predaj vašich osobných údajov a ako ich môžete uplatniť

Máte právo odmietnuť predaj vašich osobných údajov. To znamená, že kedykoľvek nás požiadate o zastavenie predaja vašich údajov, vyhovieme vašej žiadosti.

Ak chcete plne uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, môžete nás kedykoľvek kontaktovať pomocou kontaktných údajov uvedených v tomto dokumente.

Pre zjednodušený spôsob odhlásenia môžete použiť aj odkaz na výber súkromia uvedený v tejto aplikácii.

Akékoľvek osobné údaje, ktoré sme od vás získali v súvislosti s odoslaním vašej žiadosti o odstúpenie od zmluvy, používame výlučne na účely vybavenia žiadosti.

Spracúvanie vašich osobných údajov pre cielenú reklamu

Ako je uvedené v časti „Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov“ tohto dokumentu, môžeme vaše osobné údaje použiť na cielené reklamné účely.

Pre naše účely slovo „cielená reklama“ znamená „zobrazovanie reklamy spotrebiteľovi, ktorá je vybraná na základe osobných údajov získaných alebo odvodených v priebehu času z aktivít spotrebiteľa na nepridružených webových stránkach, v aplikáciách alebo online službách s cieľom predpovedať preferencie alebo záujmy spotrebiteľov. ” podľa definície CTDPA.

Upozorňujeme, že podľa CTDPA cielená reklama nezahŕňa: „reklamy založené na aktivitách v rámci vlastných webových stránok prevádzkovateľa alebo online aplikácií; reklamy založené na kontexte aktuálneho vyhľadávacieho dopytu spotrebiteľa, návštevy internetovej stránky alebo online aplikácie; reklamy smerované spotrebiteľovi ako odpoveď na žiadosť spotrebiteľa o informácie alebo spätnú väzbu; alebo spracúvanie osobných údajov výlučne na meranie alebo vykazovanie frekvencie, výkonu alebo dosahu reklamy“.

Vaše právo odmietnuť spracúvanie vašich osobných údajov na účely cielenej reklamy a ako ho môžete uplatniť

Máte právo odmietnuť spracúvanie vašich osobných údajov na účely cielenej reklamy. To znamená, že kedykoľvek nás požiadate, aby sme prestali spracovávať vaše údaje na účely cielenej reklamy, vyhovieme vašej žiadosti.

Ak chcete plne uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, môžete nás kedykoľvek kontaktovať pomocou kontaktných údajov uvedených v tomto dokumente.

Pre zjednodušený spôsob odhlásenia môžete použiť aj odkaz na výber súkromia uvedený v tejto aplikácii.

Akékoľvek osobné údaje, ktoré sme od vás získali v súvislosti s odoslaním vašej žiadosti o zrušenie, používame výlučne na účely vyhovenia žiadosti o zrušenie.

Univerzálny mechanizmus odhlásenia: Globálna kontrola súkromia

Ak chcete odoslať žiadosti o zrušenie predaja osobných údajov alebo cielenej reklamy prostredníctvom globálnej kontroly ochrany osobných údajov povolenej používateľom, ako je napríklad Globálna kontrola ochrany osobných údajov (“GPC“), môžete tak urobiť a my takejto žiadosti vyhovieme. GPC pozostáva z nastavenia alebo rozšírenia v prehliadači alebo mobilnom zariadení a funguje ako mechanizmus, ktorý môžu webové stránky použiť na označenie, že podporujú signál GPC. Ak chcete používať GPC, môžete si ho stiahnuť a povoliť prostredníctvom zúčastneného prehliadača alebo rozšírenia prehliadača. K dispozícii sú ďalšie informácie o sťahovaní GPC tu.

Vaše práva na ochranu osobných údajov podľa zákona Connecticut Data Privacy Act a ako ich uplatniť

Môžete uplatniť určité práva týkajúce sa vašich údajov, ktoré spracúvame. Predovšetkým máte právo:

 • prístup k osobným údajom. Máte právo požiadať nás o potvrdenie, či spracúvame alebo nespracovávame vaše osobné údaje. Máte tiež právo na prístup k takýmto osobným údajom.
 • opraviť nepresné osobné údaje. Máte právo požadovať, aby sme opravili akékoľvek nepresné osobné údaje, ktoré o vás vedieme, s prihliadnutím na povahu osobných údajov a účely spracúvania osobných údajov.
 • požiadať o vymazanie vašich osobných údajov. Máte právo požadovať, aby sme vymazali akékoľvek vaše osobné údaje.
 • získať kópiu svojich osobných údajov. Vaše osobné údaje poskytneme v prenosnom a použiteľnom formáte, ktorý vám umožní jednoduchý prenos údajov k inému subjektu – za predpokladu, že je to technicky možné.
 • odhlásiť sa zo spracúvania Vašich osobných údajov na účely cielenej reklamy, predaja osobných údajov alebo profilovania pri rozhodovaní, ktoré má pre Vás právne alebo obdobne významné účinky.

V žiadnom prípade nezvýšime náklady ani neznížime dostupnosť produktu alebo služby výlučne na základe uplatnenia akýchkoľvek vašich práv a nesúvisiacich s uskutočniteľnosťou alebo hodnotou služby. V rozsahu povolenom zákonom vám však môžeme ponúknuť inú cenu, sadzbu, úroveň, kvalitu alebo výber tovaru alebo služieb, vrátane ponuky tovaru alebo služieb bez poplatku, ak naša ponuka súvisí s vašou dobrovoľnou účasťou. v bona fide lojalite, odmenách, prémiových funkciách, zľavách alebo programe klubových kariet.

Ako uplatniť svoje práva

Ak chcete uplatniť vyššie uvedené práva, musíte nám odoslať svoju žiadosť tak, že nás budete kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v tomto dokumente.

Aby sme mohli odpovedať na vašu žiadosť, potrebujeme vedieť, kto ste a aké právo chcete uplatniť.

Nebudeme reagovať na žiadnu žiadosť, ak nedokážeme overiť vašu totožnosť s použitím komerčne primeraného úsilia, a preto potvrdíme, že osobné údaje, ktoré vlastníme, sa vás skutočne týkajú. V takýchto prípadoch vás môžeme požiadať o poskytnutie dodatočných informácií, ktoré sú primerane potrebné na overenie vás a vašej žiadosti.

Podanie spotrebiteľskej žiadosti nevyžaduje, aby ste si u nás vytvorili účet. Môžeme však vyžadovať, aby ste použili svoj existujúci účet. Akékoľvek osobné údaje, ktoré od vás získame v súvislosti s vašou žiadosťou, použijeme výlučne na účely overenia, bez toho, aby sme osobné údaje ďalej zverejňovali, uchovávali ich dlhšie, ako je potrebné na účely overenia, alebo ich používali na nesúvisiace účely.

Ak ste dospelý, môžete podať žiadosť v mene dieťaťa pod dohľadom rodičov.

Ako a kedy sa od nás očakáva vybavenie vašej žiadosti

Na vašu žiadosť odpovieme bez zbytočného odkladu, vo všetkých prípadoch však najneskôr do 45 dní od jej doručenia. Ak by sme potrebovali viac času, vysvetlíme vám dôvody, prečo a koľko času ešte potrebujeme. V tejto súvislosti upozorňujeme, že splnenie vašej žiadosti môže trvať až 90 dní.

Ak vašu žiadosť zamietneme, bez zbytočného odkladu, vždy však najneskôr do 45 dní od prijatia žiadosti, vám vysvetlíme dôvody zamietnutia. Máte právo odvolať sa proti takémuto rozhodnutiu odoslaním žiadosti prostredníctvom údajov uvedených v tomto dokumente. Do 45 dní od prijatia odvolania vás budeme písomne ​​informovať o všetkých krokoch, ktoré boli alebo neboli prijaté v reakcii na odvolanie, vrátane písomného vysvetlenia dôvodov rozhodnutí. Ak je odvolanie zamietnuté, môžete obrátiť sa na generálneho prokurátora a podať sťažnosť.

Za odpoveď na vašu žiadosť si neúčtujeme poplatok až do jednej žiadosti ročne.

Ďalšie informácie pre spotrebiteľov v Utahu

Táto časť dokumentu integruje a dopĺňa informácie obsiahnuté vo zvyšku zásad ochrany osobných údajov a poskytuje ju správca, ktorý spúšťa túto aplikáciu, a ak je to možné, jej materská spoločnosť, dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti (na účely tejto časti uvádza spoločne ako „my“, „nás“, „náš“).

Táto časť sa vzťahuje na všetkých používateľov (používatelia sú ďalej označovaní jednoducho ako „vy“, „vaši“, „vaši“), ktorí sú spotrebiteľmi s bydliskom v štáte Utah podľa „zákona o ochrane osobných údajov spotrebiteľov“ („UCPA “) a pre takýchto spotrebiteľov nahrádza akékoľvek iné prípadne odlišné alebo protichodné informácie obsiahnuté v zásadách ochrany osobných údajov.

V tejto časti dokumentu sa používa pojem „osobné údaje“, ako je definovaný v UCPA.

Kategórie spracúvaných osobných údajov

V tejto časti sumarizujeme kategórie osobných údajov, ktoré sme spracúvali, a ich účely. O týchto činnostiach sa podrobne dočítate v časti s názvom „Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov“ v tomto dokumente.

Kategórie osobných údajov, ktoré zhromažďujeme

Zhromaždili sme nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikátory, obchodné informácie, internetové informácie, senzorické informácie a informácie súvisiace so zamestnaním

Nezhromažďujeme citlivé údaje.

Bez toho, aby sme vás o tom informovali, nebudeme zhromažďovať ďalšie kategórie osobných údajov.

Prečo spracúvame vaše osobné údaje

Ak chcete zistiť, prečo spracúvame vaše osobné údaje, môžete si prečítať časti s názvom „Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov“ a „Účely spracúvania“ v tomto dokumente.

Ako používame údaje, ktoré zhromažďujeme: zdieľanie vašich osobných údajov s tretími stranami

Vaše osobné údaje zdieľame s tretími stranami podrobne uvedené v časti s názvom „Podrobné informácie o spracúvaní Osobných údajov“ tohto dokumentu. Tieto tretie strany sú zoskupené a kategorizované v súlade s rôznymi účelmi spracovania.

Pre naše účely slovo „tretia strana“ znamená „osobu inú ako: spotrebiteľ, prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ; alebo pridružená spoločnosť alebo zmluvný partner prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa“ podľa definície UCPA.

Predaj vašich osobných údajov

Ako je uvedené v časti „Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov“ tohto dokumentu, naše použitie vašich osobných údajov môže byť považované za predaj podľa zákona UCPA.

Pre naše účely slovo „predaj“, „predať“ alebo „predať“ znamená „výmenu osobných údajov za peňažnú alebo inú hodnotnú protihodnotu zo strany správcu tretej strane“, ako je definované v UCPA.

Upozorňujeme, že podľa UCPA sprístupnenie osobných údajov spracovateľovi, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, nepredstavuje predaj. Okrem toho sa môžu uplatňovať ďalšie špecifické výnimky stanovené v UCPA, ako napríklad, nie však výlučne, sprístupnenie osobných údajov tretej strane za účelom poskytnutia vami požadovaného produktu alebo služby.

Vaše právo odmietnuť predaj vašich osobných údajov a ako ich môžete uplatniť

Máte právo odmietnuť predaj vašich osobných údajov. To znamená, že kedykoľvek nás požiadate o zastavenie predaja vašich údajov, vyhovieme vašej žiadosti.

Ak chcete plne uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, môžete nás kedykoľvek kontaktovať pomocou kontaktných údajov uvedených v tomto dokumente.

Pre zjednodušený spôsob odhlásenia môžete použiť aj odkaz na výber súkromia uvedený v tejto aplikácii.

Akékoľvek osobné údaje, ktoré sme od vás získali v súvislosti s odoslaním vašej žiadosti o odstúpenie od zmluvy, používame výlučne na účely vybavenia žiadosti.

Spracúvanie vašich osobných údajov pre cielenú reklamu

Ako je uvedené v časti „Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov“ tohto dokumentu, môžeme vaše osobné údaje použiť na cielené reklamné účely.

Pre naše účely slovo „cielená reklama“ znamená „zobrazovanie reklamy spotrebiteľovi, ktorá je vybraná na základe osobných údajov získaných alebo odvodených v priebehu času z aktivít spotrebiteľa na nepridružených webových stránkach, aplikáciách alebo online službách s cieľom predpovedať preferencie alebo záujmy spotrebiteľov“ podľa definície UCPA.

Upozorňujeme, že podľa UCPA cielená reklama nezahŕňa: „reklamy založené na aktivitách v rámci vlastných webových stránok prevádzkovateľa alebo online aplikácií alebo akejkoľvek pridruženej webovej stránky alebo online aplikácie; reklamy založené na kontexte aktuálneho vyhľadávacieho dopytu spotrebiteľa, návštevy webovej stránky alebo online aplikácie; reklamy zamerané na spotrebiteľa ako odpoveď na žiadosť spotrebiteľa o informácie, produkt, službu alebo spätnú väzbu; alebo spracúvanie osobných údajov výlučne na meranie alebo vykazovanie výkonu, dosahu alebo frekvencie reklamy.“

Vaše právo odmietnuť spracúvanie vašich osobných údajov na účely cielenej reklamy a ako ho môžete uplatniť

Máte právo odmietnuť spracúvanie vašich osobných údajov na účely cielenej reklamy. To znamená, že kedykoľvek nás požiadate, aby sme prestali spracovávať vaše údaje na účely cielenej reklamy, vyhovieme vašej žiadosti.

Ak chcete plne uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, môžete nás kedykoľvek kontaktovať pomocou kontaktných údajov uvedených v tomto dokumente.

Pre zjednodušený spôsob odhlásenia môžete použiť aj odkaz na výber súkromia uvedený v tejto aplikácii.

Akékoľvek osobné údaje, ktoré sme od vás získali v súvislosti s odoslaním vašej žiadosti o zrušenie, používame výlučne na účely vyhovenia žiadosti o zrušenie.

Vaše práva na ochranu osobných údajov podľa zákona o ochrane súkromia spotrebiteľov v Utahu a ako ich uplatniť

Môžete uplatniť určité práva týkajúce sa vašich údajov, ktoré spracúvame. Predovšetkým máte právo:

 • prístup k osobným údajom. Máte právo požiadať nás o potvrdenie, či spracúvame alebo nespracovávame vaše osobné údaje. Máte tiež právo na prístup k takýmto osobným údajom.
 • požiadať o vymazanie vašich osobných údajov. Máte právo požadovať, aby sme vymazali akékoľvek vaše osobné údaje.
 • získať kópiu svojich osobných údajov. Vaše osobné údaje poskytneme v prenosnom a použiteľnom formáte, ktorý vám umožní jednoduchý prenos údajov k inému subjektu – za predpokladu, že je to technicky možné.
 • odhlásiť sa zo spracúvania Vašich osobných údajov na účely cielenej reklamy alebo predaja osobných údajov.

V žiadnom prípade nezvýšime náklady ani neznížime dostupnosť produktu alebo služby výlučne na základe uplatnenia akýchkoľvek vašich práv a nesúvisiacich s uskutočniteľnosťou alebo hodnotou služby. V rozsahu povolenom zákonom vám však môžeme ponúknuť inú cenu, sadzbu, úroveň, kvalitu alebo výber tovaru alebo služieb, vrátane ponuky tovaru alebo služieb bez poplatku, ak naša ponuka súvisí s vašou dobrovoľnou účasťou. v bona fide lojalite, odmenách, prémiových funkciách, zľavách alebo programe klubových kariet.

Ako uplatniť svoje práva

Ak chcete uplatniť vyššie uvedené práva, musíte nám odoslať svoju žiadosť tak, že nás budete kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v tomto dokumente.

Aby sme mohli odpovedať na vašu žiadosť, potrebujeme vedieť, kto ste a aké právo chcete uplatniť.

Nebudeme reagovať na žiadnu žiadosť, ak nedokážeme overiť vašu totožnosť s použitím komerčne primeraného úsilia, a preto potvrdíme, že osobné údaje, ktoré vlastníme, sa vás skutočne týkajú. V takýchto prípadoch vás môžeme požiadať o poskytnutie dodatočných informácií, ktoré sú primerane potrebné na overenie vás a vašej žiadosti. Môžeme si ponechať vašu e-mailovú adresu, aby sme mohli odpovedať na vašu žiadosť.

Ak ste dospelý, môžete podať žiadosť v mene dieťaťa pod dohľadom rodičov.

Ako a kedy sa od nás očakáva vybavenie vašej žiadosti

Na vašu žiadosť odpovieme bez zbytočného odkladu, vo všetkých prípadoch však najneskôr do 45 dní od jej doručenia. Ak by sme potrebovali viac času, vysvetlíme vám dôvody, prečo a koľko času ešte potrebujeme. V tejto súvislosti upozorňujeme, že splnenie vašej žiadosti môže trvať až 90 dní.

Ak vašu žiadosť zamietneme, bez zbytočného odkladu, vždy však najneskôr do 45 dní od prijatia žiadosti, vám vysvetlíme dôvody zamietnutia.

Za odpoveď na vašu žiadosť si neúčtujeme poplatok až do jednej žiadosti ročne.

Ďalšie informácie o zhromažďovaní a spracovávaní údajov

Právne konanie

Osobné údaje Používateľa môže Vlastník použiť na právne účely na súde alebo vo fázach vedúcich k možnému právnemu konaniu v dôsledku nesprávneho používania tejto Aplikácie alebo súvisiacich Služieb.
Používateľ vyhlasuje, že si uvedomuje, že od vlastníka sa môže vyžadovať zverejnenie osobných údajov na žiadosť orgánov verejnej moci.

Ďalšie informácie o osobných údajoch používateľa

Okrem informácií obsiahnutých v týchto zásadách ochrany osobných údajov môže táto Aplikácia na požiadanie poskytnúť Používateľovi dodatočné a kontextové informácie týkajúce sa konkrétnych Služieb alebo zhromažďovania a spracovania Osobných údajov.

Systémové denníky a údržba

Na účely prevádzky a údržby môže táto aplikácia a akékoľvek služby tretích strán zhromažďovať súbory, ktoré zaznamenávajú interakciu s touto aplikáciou (systémové denníky) alebo na tento účel používať iné osobné údaje (napríklad IP adresu).

Informácie, ktoré nie sú obsiahnuté v týchto zásadách

Ďalšie podrobnosti týkajúce sa zhromažďovania alebo spracúvania osobných údajov môžete od vlastníka kedykoľvek požadovať. Prečítajte si kontaktné informácie na začiatku tohto dokumentu.

Zmeny týchto zásad ochrany súkromia

Vlastník si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať zmeny v týchto zásadách ochrany osobných údajov upozornením svojich používateľov na tejto stránke a prípadne v rámci tejto aplikácie a/alebo – pokiaľ je to technicky a právne možné – zaslaním upozornenia používateľom prostredníctvom akýchkoľvek dostupných kontaktných údajov. vlastník. Dôrazne odporúčame túto stránku často kontrolovať, pričom sa odvolávajte na dátum poslednej úpravy uvedený v spodnej časti.

Ak by zmeny ovplyvnili činnosti spracúvania vykonávané na základe súhlasu používateľa, zhromaždí vlastník, ak je to potrebné, nový súhlas od používateľa.

Osobné údaje (alebo údaje)

Akékoľvek informácie, ktoré priamo, nepriamo alebo v súvislosti s inými informáciami - vrátane rodného čísla - umožňujú identifikáciu alebo identifikovateľnosť fyzickej osoby.

Údaje o používaní

Informácie zhromaždené automaticky prostredníctvom tejto aplikácie (alebo služieb tretích strán využívaných v tejto aplikácii), ktoré môžu zahŕňať: adresy IP alebo názvy domén počítačov využívaných používateľmi, ktorí používajú túto aplikáciu, adresy URI (Uniform Resource Identifier), čas požiadavky, spôsob použitý na odoslanie požiadavky na server, veľkosť súboru prijatého ako odpoveď, číselný kód označujúci stav odpovede servera (úspešný výsledok, chyba atď.), krajina pôvodu, funkcie prehliadača a operačného systému používaného Používateľom, rôzne časové údaje na návštevu (napr. čas strávený na každej stránke v rámci Aplikácie) a podrobnosti o ceste, po ktorej nasleduje v rámci Aplikácie, s osobitným odkazom na poradie navštívených stránok a ďalšie parametre o operačnom systéme zariadenia a/alebo IT prostredí Používateľa.

užívateľ

Fyzická osoba používajúca túto aplikáciu, ktorá, pokiaľ nie je uvedené inak, sa zhoduje s dotknutou osobou.

Subjekt údajov

Fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú.

Spracovateľ údajov (alebo Spracovateľ)

Fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný orgán, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, ako je uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Správca údajov (alebo vlastník)

Fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný orgán, ktorý sám alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracúvania Osobných údajov vrátane bezpečnostných opatrení týkajúcich sa prevádzky a používania tejto aplikácie. Prevádzkovateľ, pokiaľ nie je uvedené inak, je vlastníkom tejto aplikácie.

Táto aplikácia

Prostriedky, pomocou ktorých sa osobné údaje používateľa zhromažďujú a spracúvajú.

Služba sa

Služba poskytovaná touto aplikáciou, ako je opísané v príslušných podmienkach (ak sú k dispozícii) a na tejto stránke/aplikácii.

Európska únia (alebo EÚ)

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky odkazy v tomto dokumente na Európsku úniu zahŕňajú všetky súčasné členské štáty Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.

sušienka

Súbory cookie sú sledovače pozostávajúce z malých súborov údajov uložených v prehliadači Používateľa.

Tracker

Sledovač označuje akúkoľvek technológiu – napr. Cookies, jedinečné identifikátory, webové majáky, vložené skripty, elektronické značky a odtlačky prstov – ktorá umožňuje sledovanie Používateľov, napríklad prístupom k informáciám alebo ich ukladaním na zariadení Používateľa.


Právne informácie

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo pripravené na základe ustanovení viacerých právnych predpisov.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa týkajú výlučne tejto aplikácie, ak nie je v tomto dokumente uvedené inak.

Posledná aktualizácia: 20. apríla 2023